Tác giả: TS. Trần Thị Minh; TS. Nguyễn Thị Tố Uyên (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 187.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 32.000 đ
Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết về tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Lê Thanh Nghị
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Tất Thịnh
Giá tiền: 350.000 đ
Tác giả: TS. Hà Vũ Tuyến, ThS. Nguyễn Thị Hải Hà (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Dũng – TS. Lê Mậu Nhiệm (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Công Trục (Chủ biên)
Giá tiền: 181.000 đ
Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lê Thị Thu Hồng
Giá tiền: 168.000 đ
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »