Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 16.000 đ
Tác giả: TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
Giá tiền: 145.000 đ
Tác giả: Quốc hội
Giá tiền: 38.000 đ
Tác giả: Tô Cách (Chủ biên)
Giá tiền: 306.000 đ
Tác giả: Viện Chiến lược Chuyển đổi số
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Đỗ Thị Thanh Loan, TS. Hoàng Thu Thảo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 124.000 đ
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Giá tiền: 760.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Tiến - TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
Giá tiền: 284.000 đ
Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
Giá tiền: 137.000 đ
« 1 2 3 4 5 »