Tác giả: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp (Bộ Tư lệnh Quân khu 9)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 88.000 đ
Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Giá tiền: 740.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
Giá tiền: 138.000 đ
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyên Thị Phương Hoa
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Văn Tiến
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Vũ Huy và GS.TS. Nguyễn Văn Kính
Giá tiền: Liên hệ
« 2 3 4 5 6 »