Tác giả: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Lưu Thúy Hồng (Chủ biên)
Giá tiền: 101.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 271.000 đ
Tác giả: Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập (Người dịch: Quách Thanh Hương – Ioanna; Hiệu đính: Liang Despoina)
Giá tiền: 253.000 đ
Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nguyễn Đình Thuận
Giá tiền: 274.000 đ
Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - ThS. Phạm Mai Linh (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 99.000 đ
Tác giả: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Bắc Ninh
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền (Chủ biên) - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - ThS. GVC. Trần Khắc Qui - ThS. Bùi Thị Mỹ Hương
Giá tiền: 175.000 đ
« 5 6 7 8 9 »