Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
Giá tiền: 76.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Đặng Cẩm Tú - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
Giá tiền: 107.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn - PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - TS. Nguyễn Thị Thảo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
Giá tiền: 101.000 đ
Tác giả: Nguyễn Hoài Anh - Lê Thị Thục - Nguyễn Thị Hà - Bùi Bội Thu (Biên soạn)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, TS. Bùi Văn Tuấn (Đồng chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Nhiều tác giả
Giá tiền: 127.000 đ
Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
Giá tiền: 287.000 đ
Tác giả: Anne Case Angus Deaton; Người dịch: Tô Hoàng Việt Linh, Trần Hồng Liên, Trịnh Anh Minh; Người hiệu đính: Hoàng Kim Chi
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: 49.000 đ
« 4 5 6 7 8 »