Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Giá tiền: 760.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Tiến - TS. Lê Vĩnh Châu (Chủ biên)
Giá tiền: 284.000 đ
Tác giả: Đoàn Ngọc Tuấn - Trần Nam Tiến
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: TS. Trần Thanh Huyền - TS. Đào Minh Hồng - GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Đồng chủ biên) (Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh)
Giá tiền: 137.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 114.000 đ
Tác giả: GS. Phạm Đức Dương và TS. Châu Thị Hải (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 88.000 đ
Tác giả: Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn
Giá tiền: 72.000 đ
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Giá tiền: 740.000 đ
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Trường
Giá tiền: 138.000 đ
Tác giả: PGS.TS. Nguyên Thị Phương Hoa
Giá tiền: 68.000 đ
Tác giả: GS. Nhà giáo nhân dân Hà Minh Đức (Chủ biên)
Giá tiền: 240.000 đ
Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Giá tiền: Liên hệ
« 4 5 6 7 8 »