Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh (Chủ biên)
Giá tiền: 179.000 đ
Tác giả: Vũ Dương Huân
Giá tiền: 84.000 đ
Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
Giá tiền: 516.000 đ
Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Văn phòng Chủ tịch nước
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Trần Ngọc Đường (Chủ biên) - TS. Lê Văn Thành
Giá tiền: 85.000 đ
Tác giả: Đại tá, PGS.TS. Hoàng Văn Phai; Trung tá, TS. Nguyễn Quang Tạo (Đồng chủ biên)
Giá tiền: 112.000 đ
Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
« 4 5 6 7 8 »