Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh

Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Xuân Đức
Số trang: 462 trang
Giá tiền: 269.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên cường và là người bạn thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

  Cuốn sách Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh của tác giả Lê Xuân Đức tập hợp những bài phân tích, sưu tầm, nghiên cứu, phân tích các vấn đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuốn sách được chia thành ba phần: Phần thứ nhất, gồm các bài viết, nghên cứu, phân tích về tầm nhìn Hồ Chí Minh; Phần thứ hai, gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích, luận bàn về tính nhân văn Hồ Chí Minh; Phần thứ ba - Thay lời kết là trích dẫn những lời phát biểu, những tác phẩ ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh của các nhà hoạt động chính trị, các triết gia, sử học, nhà văn, nhà thơ, nhà Việt Nam học nổi tiếng trên thế giới; đồng thời, tác giả lan tỏa những điều đã và đang thực hiện trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ