Tăng cường phối hợp tuyên truyền sách lý luận chính trị đến đông đảo bạn đọc

Ngày đăng: 18/11/2022 - 23:11

Sáng 18/11/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã có buổi làm việc với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Công Dũng,  Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Nhà xuất bản và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Công Dũng,  Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Dũng,  Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, tình hình hoạt động của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời khẳng định, trong những năm qua, nhờ sự hợp tác, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện số hóa và cung cấp vào Hệ thống Tư liệu - Văn kiện Đảng nhiều bộ sách quý. Tiêu biểu là một số bộ sách kinh điển: Mác - Ăngghen toàn tập; Lênin toàn tập; Hồ Chí Minh toàn tập, Văn kiện Đảng toàn tập và một số sách chính trị khác, đáp ứng nhu cầu tra cứu, nghiên cứu, tìm hiểu, tìm kiếm thông tin của bạn đọc, của cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, sinh viên và nhiều tầng lớp khác trong xã hội. Ngoài ra, các hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia cũng thường xuyên được thông tin tuyên truyền trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác gắn bó lâu dài. Hai bên đã tích cực trao đổi, hợp tác trên một số lĩnh vực, đặc biệt là cung cấp và trao đổi các ấn phẩm sách chính trị. Đồng chí tin rằng, trong thời gian tới, việc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác không chỉ ở việc ứng dụng khoa học công nghệ trong biên tập, xuất bản, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác như: truyền thông báo chí, xuất bản sách… góp phần thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại buổi làm việc, các đơn vị chức năng của hai đơn vị đã cùng trao đổi và thống nhất một số nội dung phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan, phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần làm cho thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội; phổ biến đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước và nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật với cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả. Tuyên truyền các hoạt động chính trị, công tác chuyên môn, công tác Đảng, đoàn thể của Nhà xuất bản; tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của Nhà xuất bản trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuyên truyền công tác tổ chức nghiên cứu khoa học xuất bản của Nhà xuất bản nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác biên tập, xuất bản và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề về lĩnh vực xuất bản sách lý luận chính trị; tuyên truyền hoạt động nghiên cứu các chương trình quốc gia, đề tài khoa học xã hội; phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm nhân các sự kiện lớn của đất nước.

Bình luận