Loading...

Thế giới thế kỷ XXI và chủ nghĩa xã hội

Thế giới thế kỷ XXI và chủ nghĩa xã hội
Tác giả: Tetsuzo Fuwa
Số trang: 272 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Thế giới thế kỷ XXI và chủ nghĩa xã hội là báo cáo về các cuộc hội đàm được tổ chức giữa phái đoàn Đảng Cộng sản Trung Quốc và phái đoàn Đảng Cộng sản Nhật Bản do Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Tetsuzo Fuwa trình bày trước Đảng Cộng sản Nhật Bản. Báo cáo của Chủ tịch Fuwa đã khẳng định sự vận động hiệu quả của chủ nghĩa xã hội trong thế giới toàn cầu hóa, quan điểm về chủ nghĩa tư bản hiện đại, những vấn đề quan trọng của thế giới ngày nay, ý nghĩa lịch sử và đương đại của chủ nghĩa Mác…

  Xuất phát từ điều kiện, hoàn cảnh của Nhật Bản, từ những mối quan hệ riêng giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Liên Xô, tác giả đã trình bày về một loạt các vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan tới hai Đảng nêu trên, trong đó có cả những mâu thuẫn, thậm chí gay gắt và những vấn đề chưa được sự nhất trí giữa các bên liên quan. Tác giả cũng luận giải một số vấn đề về chủ nghĩa Mác-Lênin, về Quốc tế Cộng sản, về một số nhân vật và sự kiện, trong đó có nhiều điểm khác với luận giải của chúng ta. Tuy nhiên, để bạn đọc thuận tiện tra cứu, tham khảo, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vẫn cố gắng giữ nguyên luận chứng của tác giả.

  Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho đông đảo bạn đọc quan tâm tới tình hình chính trị thế giới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ