Thư ký Bác Hồ kể chuyện

Thư ký Bác Hồ kể chuyện
Tác giả: Vũ Kỳ
Số trang: 360 trang
Giá tiền: 103.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ghi lại những ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh của đồng chí Vũ Kỳ - Thư ký riêng của Bác - được sắp xếp thành 05 phần:

  Phần thứ nhất: Bác Hồ từ Hà Nội đến chiến khu Việt Bắc;

  Phần thứ hai: Khi người Việt Nam đầu tiên vào Kremli;

  Phần thứ ba: Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta;

  Phần thứ tư: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ;

  Phần thứ năm: Bác Hồ viết Di chúc;

  Qua đó, bạn đọc có thể hiểu rõ cuộc đời chiến đấu, hy sinh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản vĩ đại. Bác Hồ chính là tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân học tập, noi theo. 

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 61.000 đ
  Tác giả: Sơn Tùng
  Giá tiền: 132.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ