Thực hành cần, kiệm, liêm, chính

Thực hành cần, kiệm, liêm, chính
Tác giả: Hồ Chí Minh
Số trang: 240 trang
Giá tiền: 60.000 đ
Xuất bản: 5/2024
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, một lãnh tụ thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một người rất gần gũi với nhân dân. Đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính” là một thực hành nổi bật và xuyên suốt cuộc đời Bác. Bác quan niệm “Cần, kiệm, liêm, chính” là 4 đức tính quan trọng của con người, giống như “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có 4 đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người...”. Lời dạy ấy của Bác cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị nhân văn và tính thời sự, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

  Cuốn sách Thực hành cần, kiệm, liêm, chính tập hợp 23 bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành cần, kiệm, liêm, chính; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; khắc phục bệnh tự kiêu, tự ái, xây dựng đời sống mới xã hội chủ nghĩa.

  Theo Người, cần là cần cù, cố gắng, siêng năng, chăm chỉ; kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, hoang phí; liêm là trong sạch, không tham lam; chính là ngay thẳng, đứng đắn. Đây là những đức tính, phẩm chất hình thành nên nhân cách sống đẹp  của mỗi người, đồng thời là nền tảng thi đua yêu nước, khơi dậy và nêu cao ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến phát triển đất nước giàu mạnh, hạnh phúc; góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thi đua thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống mới trong mỗi cá nhân, gia đình và góp phần xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm ở cơ quan, đơn vị.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ