Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập viên không phải để cho có

Ngày đăng: 26/09/2013 - 15:09

Xử lý nghiêm sai phạm nội dung sách tham khảo

Ngày đăng: 26/09/2013 - 14:09

Luật xuất bản 2012 phát huy hiệu lực

Ngày đăng: 20/09/2013 - 09:09

Hội nghị Giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2012

Ngày đăng: 24/12/2012 - 22:12

Luật xuất bản sửa đổi và những vấn đề mới được quan tâm

Ngày đăng: 12/12/2012 - 14:12

Nhà xuất bản Phụ nữ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Ngày đăng: 25/11/2012 - 09:11

Những kiểu làm sách… bày trò!

Ngày đăng: 22/11/2012 - 08:11

Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật

Ngày đăng: 22/11/2012 - 08:11

Trường Đại học Kinh tế - một chặng đường phát triển đáng tự hào

Ngày đăng: 17/11/2012 - 09:11

Sách nhập khẩu giá quá cao

Ngày đăng: 23/10/2012 - 07:10
« 41 42 43 44 45 »