Còn nhiều kẽ hở trong quản lý xuất bản

Ngày đăng: 02/10/2012 - 14:10

Xuất bản sách báo là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng

Ngày đăng: 19/09/2012 - 10:09

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam

Ngày đăng: 13/09/2012 - 14:09

Xuất bản nhiều ấn phẩm về đề tài bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

Ngày đăng: 06/08/2012 - 08:08

Xử lý vi phạm bản quyền sách - Từ đối đầu thành đối tác

Ngày đăng: 24/07/2012 - 15:07

Thảo luận dự án Luật Xuất bản (sửa đổi) và thông qua năm dự thảo luật

Ngày đăng: 19/06/2012 - 16:06

Quản lý hoạt động xuất bản: Luật chạy theo thực tiễn

Ngày đăng: 19/06/2012 - 11:06

Quốc hội lo ngại ‘tội ác in lậu’

Ngày đăng: 18/06/2012 - 17:06

Việt Nam bắt đầu xuất bản sách giáo dục điện tử

Ngày đăng: 07/06/2012 - 13:06

Tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, chiều 4-6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Xuất bản (sửa đổi).

Ngày đăng: 05/06/2012 - 13:06
« 42 43 44 45 46 »