Loading...

Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam

Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại Việt Nam
Tác giả: Tập thể tác giả
Số trang: 288 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với mục đích làm sáng tỏ và cụ thể hóa đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ Đổi mới, đặc biệt là đường lối, chính sách của Đại hội X; đồng thời đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề quốc tế và hoạt động đối ngoại Việt Nam của đông đảo bạn đọc. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao tuyển chọn và xuất bản các bài viết, bài phát biểu của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao với tiêu đề “Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Việt Nam”.

  Nội dung cuốn sách tập hợp và giới thiệu toàn văn các bài viết và phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm trong năm 2007. Thông qua những bài viết và phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ giúp chúng ta nắm vững được chủ trương, đường lối của Đại hội X trên lĩnh vực đối ngoại và đã được thực hiện và triển khai trong thực tiễn cuộc sống; hiểu sâu sắc hơn tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2007.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ