Tính ổn định của pháp luật: Nhận thức, thực tiễn và giải pháp đổi mới (Sách chuyên khảo)

Tính ổn định của pháp luật: Nhận thức, thực tiễn và giải pháp đổi mới (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương (Chủ biên)
Số trang: 254 trang
Giá tiền: 130.000 đ
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tính ổn định của pháp luật; thực trạng tính ổn định của pháp luật Việt Nam hiện nay; từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện tính ổn định của pháp luật Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích, phục vụ trực tiếp cho quá trình triển khai thi hành Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoạt động hoạch định chính sách, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tại Việt Nam.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 26.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: ThS. Luật sư Lê Thị Dung
  Giá tiền: 320.000 đ
  Tác giả: Luật gia, TS. Trương Hồng Quang
  Giá tiền: 115.000 đ