Tổ chức tọa đàm khoa học nhằm quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng: 20/02/2023 - 15:02

Sáng 20/2/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học Quán triệt tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Tọa đàm. Dự Tọa đàm, có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm

Các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đồng chủ trì Tọa đàm.

Dự Tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng. Cùng với hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Tọa đàm còn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại 41 điểm cầu trong toàn quân với 1.600 đại biểu.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sách tại Tọa đàm

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản và ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Cuốn sách có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, góp phần quan trọng xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta và đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn ấy đối với cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng này, do đó đã nhận được sự quan tâm chú ý, đón nhận đặc biệt của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tọa đàm được tổ chức nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, chiến sĩ toàn quân, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu và thực hiện hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 50 bài viết của các tác giả ở Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật; các cơ quan, đơn vị, học viện, trường, viện nghiên cứu trong và ngoài Quân đội gửi tới tham gia, cùng các tham luận và ý kiến trình bày tại Tọa đàm đã khẳng định:

Một là, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”; đồng thời, cuốn sách chỉ rõ phương châm thực hiện trong thời gian tới.

Hai là, cuốn sách của Tổng Bí thư đã chỉ rõ, để công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt hiệu quả cao nhất, trước hết Đảng phải tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt là “phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”. Đây là cái “gốc” của vấn đề, là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta và phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.

Ba là, cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là quan điểm chỉ đạo quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư có ý nghĩa to lớn, là quan điểm chỉ đạo quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải thường xuyên chăm lo giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh. Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gìn giữ và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, những hành vi tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Đồng thời, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, pháp chế trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan truyền thông, báo chí trong Quân đội cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; tuyên truyền nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; lấy cái đẹp dẹp cái xấu.

Khẳng định tọa đàm đã thành công tốt đẹp, để lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội cần sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức tốt các hoạt động tọa đàm, mạn đàm, trao đổi, liên hệ với công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị, học viện, trường Quân đội cần chủ động nghiên cứu, vận dụng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách vào nâng cao chất lượng bài giảng giáo dục chính trị và giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả