Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày đăng: 18/05/2023 - 19:05

Sáng 18/5/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Hoa Sen, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và trực tuyến đến 50 điểm cầu trong toàn Tổng Công ty với sự tham dự của 1.384 đồng chí.

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm

Chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Tạ Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy - Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Dự Tọa đàm có các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía Tổng Công ty Hàng không Việt Nam có các đồng chí: Lê Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty; các đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. 

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Nhà xuất bản. 

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ban Nội chính Trung ương tổ chức biên soạn, xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị    quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tập trung làm rõ ba vấn đề căn cốt: Thứ nhất, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Thứ hai, giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm đối với tăng cường bản lĩnh chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay; Thứ ba, giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa tác phẩm đối với công tác chính trị, tư tưởng và thực tiễn công tác sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hiện nay. 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu nội dung tác phẩm tại Tọa đàm

Phát biểu giới thiệu nội dung cốt lõi của tác phẩm, PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ:  Tác phẩm là cẩm nang trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, một vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; thể hiện phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh với phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và hệ thống chính trị với sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Với 5 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội trường và 45 bài tham luận gửi cho Ban Tổ chức, được trao đổi, trình bày dưới nhiều góc độ khác nhau đã góp phần làm rõ, phân tích sâu sắc thêm về giá trị của tác phẩm và việc triển khai thực hiện tại Đảng bộ Tổng Công ty. Phát huy những thành công của Tọa đàm triển khai, học tập tác phẩm của Tổng Bí thư về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đồng chí Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong toàn Tổng Công ty cần tăng cường công tác quản lý tình hình tư tưởng, tập trung các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc trong nội bộ; kịp thời định hướng các nhận thức, tư tưởng lệch lạc. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí  Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phát biểu kết luận Tọa đàm

Phát biểu tổng kết và bế mạc Tọa đàm, đồng chí Đặng Ngọc Hòa, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khẳng định, Tọa đàm là một hoạt động thiết thực trong khuôn khổ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 97 –HD/BTGTW, ngày 08/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” là tác phẩm khẳng định niềm tin, sự đồng tình ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, chính khách, học giả với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, là “cẩm nang” có giá trị quan trọng, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nắm vững trong công tác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và việc học tập tác phẩm của Tổng Bí thư nói riêng tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được triển khai tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong việc tổ chức buổi tọa đàm ý nghĩa này. 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả