Tóm tắt lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang (1927 - 2005)

Tóm tắt lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang (1927 - 2005)
Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
Số trang: 271 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tinh An Giang nằm về phía tây nam đồng bằng sông Cửu Long, phía đông giáp tỉnh Đồng Tháp, phía tây giáp tỉnh Kiên Giang, phía nam giáp thành phố Cần Thơ, phía bắc giáp tỉnh Kandal và tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia. Với đặc thù đa dân tộc, đa tôn giáo, có đường biên giới, nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh ác liệt, diễn biến phức tạp để bảo vệ quê hương, biên giới Tổ quốc.

  Với tinh thần yêu nước nồng nàn và dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân An Giang đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, kiên cường, dũng cảm chiến đấu cùng cả nước đứng lên giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tham gia các trận chiến đấu ác liệt giành lại từng tấc đất trong các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh lại lãnh đạo nhân dân An Giang thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc và tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

  Cuốn sách Tóm tắt lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang (1927 - 2005), góp phần lưu lại những trang sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của tỉnh.

  Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 5 phần:

  - Phần mở đầu: Vài nét về vùng đất An Giang;

  - Phần thứ nhất: Đấu tranh giành chính quyền (1927 - 1945);

  - Phần thứ hai: Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954);

   - Phần thứ ba: Kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975);

  - Phần thứ tư: An Giang cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1975 - 2005).  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo sách xã phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ