Tổng quan về Luật hình sự Việt Nam (Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên, học viên ngành Luật)

Tổng quan về Luật hình sự Việt Nam (Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên, học viên ngành Luật)
Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
Số trang: 536 trang
Giá tiền: 202.000 đ
Xuất bản: 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là kết quả nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm và thực tiễn 20 năm nghiên cứu khoa học và giảng dạy của tác giả. Nội dung cuốn sách gồm 22 chương, trình bày những vấn đề cơ bản như: Nhận thức chung về Luật hình sự Việt Nam và Khoa học Luật hình sự; Cấu tạo và hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam; Tội phạm; Cấu thành tội phạm và các yếu tố cấu thành tội phạm; Khách thể của tội phạm; Mặt khách quan của tội phạm;… Qua đó cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo Luật trên cả nước những vấn đề cốt lõi, mang tính tổng quan về cơ sở khoa học của Luật hình sự Việt Nam.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: Luật gia Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 57.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Vũ Công Giao – PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – PGS.TS. Đặng Minh Tuấn (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 271.000 đ