Trao đổi về công tác biên tập, xuất bản và in ấn văn kiện sau Đại hội Đảng

Ngày đăng: 17/11/2022 - 18:11

Chiều 17/11/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị trực tuyến với Nhà xuất bản Nhân dân (Bắc Kinh), Trung Quốc với chủ đề “Trao đổi về công tác biên tập, xuất bản và in ấn văn kiện sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam”.

Hội nghị trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân (Bắc Kinh), Trung Quốc với chủ đề “Trao đổi về công tác biên tập, xuất bản và in ấn văn kiện sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam” tại điểm cầu Việt Nam

Dự Hội nghị, về phía đại biểu Trung Quốc có các đồng chí: Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương; Trương Trạch Huy, Cục trưởng Cục quản lý Xuất nhập khẩu, Ban Tuyên truyền Trung ương; các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên truyền Trung ương; Tưởng Mậu Ngưng, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc… Về phía đại biểu Việt Nam có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á, Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Kiến Xuân, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc cho biết, Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là những cơ quan tuyên truyền quan trọng của mỗi nước, gánh vác trọng trách lớn và sứ mệnh vinh quang. Trong thời gian qua, hai nhà xuất bản đã giới thiệu, trao đổi cùng nhau nhiều thông tin hữu ích về công tác xuất bản, trao đổi nhiều ấn phẩm quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu, gắn kết giữa hai nước, phát huy vai trò định hướng và gương mẫu trong lĩnh vực xuất bản Trung - Việt, là cầu nối văn hóa cho mối quan hệ hữu nghị của nhân dân hai nước. Đồng chí Trương Kiến Xuân cũng cho rằng, Hội nghị được tổ chức hôm nay có ý nghĩa quan trọng và đặc biệt, mở ra hành trình mới cho quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Nhất trí đánh giá ý nghĩa quan trọng của Hội nghị trao đổi về công tác biên tập, xuất bản và in ấn văn kiện sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân (Bắc Kinh), Trung Quốc, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam nói chung, Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc và Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam nói riêng đều hết sức coi trong hoạt động xuất bản.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lê Hải Bình cho biết, hoạt động xuất bản của Việt Nam được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam coi hoạt động xuất bản là một bộ phận quan trọng, “vũ khí” sắc bén trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Hoạt động xuất bản đã góp phần tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hoạt động xuất bản cũng góp phần phổ biến tri thức trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam cũng như tinh hoa văn hóa nhân loại. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, đời sống tri thức của nhân dân, cổ vũ tinh thần toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong hoạt động xuất bản rất phong phú ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được xem là “đầu tàu” quan trọng nhất. Thời gian qua, bằng nhiều hoạt động cụ thể, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã góp phần củng cổ, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; cung cấp nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, đảng viên trong học tập kinh nghiệm xây dựng đất nước của Trung Quốc.

Đồng chí cũng khẳng định, cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mong chờ những văn kiện quan trọng của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX để nghiên cứu, tham khảo. Đồng chí đề nghị, hai nhà xuất bản sẽ cùng thảo luận, đề ra các biện pháp cụ thể để triển khai các ý kiến mà đồng chí Trương Kiến Xuân đã đưa ra, nhằm góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của mỗi bên, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Chia sẻ về quan hệ hợp tác giữa hai nhà xuất bản cũng như hoạt động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản cho biết, kế thừa và phát huy những thành quả hợp tác song phương đã đạt được, đồng thời để hoạt động hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả, nhân chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 01/2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai nhà xuất bản giai đoạn 2017 - 2021. Theo đó, trong 5 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao đổi bản quyền, tổ chức dịch và xuất bản 07 ấn phẩm của Nhà xuất bản Nhân dân, Trung Quốc, trong đó phải kể đến cuốn “Tổng tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc”

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn mong rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục củng cố, đẩy mạnh phát triển hơn nữa mối quan hệ thông qua các chương trình hợp tác thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu của mỗi bên, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất - kinh doanh, tăng cường giới thiệu cho độc giả hai nước về đất nước, con người và mối quan quan hệ hợp tác hữu nghị mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã dày công vun đắp.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi khái quát về tình hình công tác tuyên giáo, công tác xuất bản của hai Đảng, hai Nhà nước cũng như tình hình xuất bản văn kiện và sách có liên quan đến Đại hội Đảng trong thời gian gần đây, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi nước trong bối cảnh tình hình hình mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả