Trao đổi, hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm

Ngày đăng: 29/08/2014 - 16:08
Ngày 28-8-2014, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức buổi trao đổi, hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản tại Hà Nội.

IMG 4233Đồng chí Hoàng Phong Hà, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản

phát biểu tại buổi trao đổi

Tại buổi trao đổi, đồng chí Trần Thanh Bình, Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày chuyên đề "Vị trí việc làm và phương pháp xác định vị trí việc làm", nêu rõ các vấn đề liên quan đến vị trí việc làm, xây dựng vị trí việc làm, trong đó tập trung làm rõ khái niệm, phân loại vị trí việc làm; các quan điểm, phương pháp xây dựng vị trí việc làm. Bên cạnh phần giới thiệu lý thuyết, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng vị trí việc làm, đồng chí Trần Thanh Bình đã dẫn chứng những ví dụ rất cụ thể, sinh động trong công tác xác định vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị đã và đang thực hiện công tác quan trọng này. Qua đó, cung cấp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản những thông tin hữu ích về quá trình xác định vị trí việc làm, để có thể vận dụng vào công tác sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức của Nhà xuất bản nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng.

IMG 4255Toàn cảnh buổi trao đổi về xác định vị trí việc làm

Phát biểu tại buổi trao đổi, đồng chí Hoàng Phong Hà, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản nhấn mạnh, xác định rõ vị trí việc làm để từ đó bố trí, sắp xếp cán bộ một cách khoa học, hiệu quả, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của Nhà xuất bản trong thời gian tới. Chính vì vậy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản cần nắm vững các vấn đề liên quan đến việc xác định vị trí việc làm, từ đó vận dụng có hiệu quả vào hoạt động thực tiễn của cơ quan cũng như từng đơn vị trong Nhà xuất bản.

Nguyễn Thúy


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả