Trao quyết định về công tác cán bộ

Ngày đăng: 02/11/2022 - 09:11

Chiều 01/11/2022, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp phòng của Nhà xuất bản.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản và các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí giữ chức vụ quản lý cấp phòng của Nhà xuất bản

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao quyết định bổ nhiệm đối với 03 đồng chí:

1. Đồng chí Lê Anh Lương giữ chức vụ Trưởng phòng Sản xuất, Nhà in Sự thật, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2022.

 2. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2022.

3. Đồng chí Vũ Thị Hương giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2022.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản khẳng định sự quan tâm của Ban Lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trong công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới; đồng thời bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Đồng chí Vũ Thị Hương, Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Vũ Thị Hương cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, các đồng chí sẽ cố gắng cùng với Ban Lãnh đạo, Đảng ủy, cán bộ, viên chức Nhà xuất bản nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà xuất bản ngày càng phát triển.

Các đồng chí được bổ nhiệm và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả