Trưng bày các ấn phẩm phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024)

Ngày đăng: 11/07/2024 - 17:07

Sáng 11/7/2024, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024). Trong khuôn khổ Hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trưng bày các ấn phẩm phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024)

Dự Hội nghị có trên 400 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực các Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và báo cáo viên của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá kết quả 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ. Theo đó, Bản tin sinh hoạt chi bộ (gọi tắt là Bản tin) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập, phát hành, ra số đầu tiên vào tháng 7/1989. Qua 35 năm, Bản tin ngày càng cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Các tin, bài ngắn gọn, dễ hiểu, đáp ứng được công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Cơ cấu nội dung phong phú, hợp lý, có trọng tâm, dễ theo dõi, chất lượng thông tin tốt. Hình thức đa dạng với bản in và các ấn phẩm điện tử nhanh chóng, mới mẻ, hấp dẫn, kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, Bản tin đã khẳng định được vai trò và sự cần thiết trong công tác xây dựng Đảng và phương thức lãnh đạo của chi bộ, nhất là trong sự thống nhất nhận thức và hành động trước các nhiệm vụ chính trị quan trọng, không chỉ cung cấp kịp thời thông tin cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên... Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tham luận tại Hội nghị đều khẳng định, Bản tin sinh hoạt chi bộ là tài liệu quan trọng để đưa thông tin có định hướng, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ khi ra đời đến nay, Bản tin là kênh thông tin củng cố và bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để nâng cao chất lượng Bản tin, các đại biểu đã tập trung thảo luận đồng thời kiến nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ biên tập viên; bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phát hành, bảo quản Bản tin; ban hành thống nhất trên cả nước về kích cỡ Bản tin…

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thông tin đang ngày càng đặc biệt quan trọng, trở thành một nguồn lực lớn cho quá trình phát triển. Trong bối cảnh đó, công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương thức phát hành, sử dụng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố cần xác định rõ tôn chỉ, mục đích, quy định, nguyên tắc, điều kiện hoạt động của Bản tin để có quy chuẩn thống nhất thực hiện trong cả hệ thống chính trị; đưa Bản tin thật sự trở thành một kênh thông tin quan trọng của công tác tư tưởng, một tài liệu tham khảo quan trọng, không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ của các tổ chức đảng và của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trưng bày các ấn phẩm phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng. Hoạt động trưng bày các ấn phẩm phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các ấn phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến các đại biểu dự Hội nghị, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Một số hình ảnh về không gian trưng bày sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thu hút được sự quan tâm của đông đảo đại biểu dự Hội nghị

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả