Tư tưởng Chính trị - xã hội của Mạnh Tử: Giá trị và hạn chế (Sách chuyên khảo)

Tư tưởng Chính trị - xã hội của Mạnh Tử: Giá trị và hạn chế (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Bùi Xuân Thanh
Số trang: 239 trang
Giá tiền: 115.000 đ
Xuất bản: Tháng 10/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 3 chương, đề cập vấn đề lịch sử hình thành và nội dung tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử, từ đó làm rõ những giá trị, hạn chế trong tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử và nêu lên ý nghĩa lịch sử của tư tưởng chính trị - xã hội của Mạnh Tử đối với xã hội hiện đại. Đây là tài liệu chuyên khảo hữu ích, gợi mở một số vấn đề về xây dựng nhà nước, mang lại những bài học quý có thể kế thừa trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS. TS. Hoàng Bá Thịnh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Thiện - GS.TS. Từ Thị Loan (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Rebecca Prince - Ruiz, Joanna Atherfold Finn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, TS. Nguyễn Cao Đức (Đồng Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hải Đường
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch, Đại sứ Chu Công Phùng (Chủ biên)
  Giá tiền: 235.000 đ
  Tác giả: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Đỗ Lan Hiền (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Dung, TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh, TS. Nguyễn Thị Phương Hoa, TS. Chu Thị Ngân (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Trường Lịch
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Vũ Văn Hiền
  Giá tiền: 186.000 đ