Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
Số trang: 287 trang
Giá tiền: 141.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đã được hình thành và đang từng bước được hiện thực hóa trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người đã và đang khẳng định giá trị và sức sống mãnh liệt. Việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong lý luận và thực tiễn là nhiệm vụ quan trọng.

  Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người (xuất bản lần thứ hai) của TS. Lại Thị Thanh Bình làm rõ một số vấn đề lý luận chung về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phân tích các khái niệm công cụ; quá trình hình thành, phát triển và phương pháp tiếp cận; hệ thống hóa và phân tích các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; từ đó khẳng định những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người góp phần định hướng cho việc thực thi và bảo vệ quyền con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

  Cuốn sách là tài liệu giá trị, cung cấp những vấn đề lý luận về tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu chuyên sâu của các nhà nghiên cứu khoa học về vấn đề này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ