Tuổi trẻ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2024

Ngày đăng: 17/03/2024 - 08:03

Ngày 17/3/2024, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hà Nội và Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản đã tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất năm 2024, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).

Các chi đoàn cơ sở đã tích cực hưởng ứng và triển khai đội hình thanh niên xung kích tình nguyện thực hiện: dọn dẹp vệ sinh cơ quan, trụ sở làm việc, làm cỏ, khai thông cống rãnh, thu gom phân loại rác thải khó phân hủy như: bao nilon, chai lọ nhựa để đưa đi xử lý theo quy định…

Thanh niên xung kích dọn vệ sinh trước trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Hà Nội

“Ngày Chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên và thiết thực của Đoàn Thanh niên với ý nghĩa chung tay xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ nhằm góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thông qua các hoạt động đã góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội; đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, từ đó, làm thay đổi nhận thức và hành động của các bạn đoàn viên, thanh niên Nhà xuất bản trong việc giữ gìn màu xanh, không gian xanh, môi trường xanh - sạch - đẹp. 

Thanh niên xung kích dọn vệ sinh trước cổng Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả