Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại

Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • alt

  Tác giả: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khoa lý luận chính trị - Trường Đại học Khoa học Huế
  Số trang: 408 trang
  Giá tiền: 79.000đ
  Tuyên ngôn độc lập năm 1945 là bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, phản ánh khát vọng độc lập, tự do của cả một dân tộc, là kết tinh của cả một quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc và nhân loại để hướng đến một thế giới bình đẳng, hạnh phúc mà tất thảy con người trên thế giới đều khao khát. 
  Với những giá trị lịch sử mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Khoa học Huế xuất bản cuốn Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đạinhằm tìm hiểu cơ sở khoa học và giá trị lý luận của Tuyên ngôn độc lập. Cuốn sách gồm 37 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại. Đây là kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện sự tâm huyết, những suy tư, trăn trở về những giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập. Cuốn sách tập trung vào 3 nhóm chủ đề chính: Những tư tưởng triết học chính trị đặc sắc về quyền con người và quyền dân tộc trong Tuyên ngôn độc lập; giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại của Tuyên ngôn độc lập; Tuyên ngôn độc lập đối với cách mạng Việt Nam.
  Với cách tiếp cận mới, lối lập luận chặt chẽ, lôgic, cuốn sách đã làm rõ những cơ sở khoa học và giá trị lý luận của Tuyên ngôn độc lập, cụ thể là những tư tưởng góp phần khẳng định chủ quyền dân tộc Việt Nam trước thế giới và góp phần bảo vệ đất nước; những điểm mới và khác của Tuyên ngôn độc lập năm 1945 so với các bản Tuyên ngôn khác; tính khoa học của văn bản đó. Đồng thời, cuốn sách đã cho thấy, những tư tưởng Hồ Chí Minh trong Tuyên ngôn độc lập mới thực sự là lương tri của nhân loại, là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là bản sắc tinh thần của Việt Nam trong thời đại mới, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ