Xử lý tình huống công tác tư tưởng và dân vận của Đảng

Xử lý tình huống công tác tư tưởng và dân vận của Đảng
Tác giả: PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản:
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Xử lý tình huống công tác tư tưởng và dân vận của Đảng, do PGS, TS. Đỗ Ngọc Ninh chủ biên là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở năm 2009 do Khoa Công tác tư tưởng, Dân vận của Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.
  Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tình huống và xử lý tình huống công tác tư tưởng và công tác dân vận của Đảng; tập hợp và giới thiệu một số tình huống điển hình về công tác tư tưởng, dận vận thường xảy ra và cách xử lý đem lại hiệu quả.
  Cuốn sách được kết cấu gồm hai chương:
  Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về tình huống và xử lý tình huống công tác tư tưởng, công tác dân vận của Đảng.
  Chương II: Những tình huống công tác tư tưởng, công tác dân vận của Đảng thường xảy ra và xử lý.
  Sách gồm 120 trang, giá 16.000 đồng

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ