Xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Tác giả: TS. Nguyễn Tứ Thiên
Số trang: 284 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 10/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Đội ngũ cán bộ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển mọi mặt của các tỉnh, là nhân tố quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các tỉnh trong các giai đoạn cách mạng, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay.

  Thực hiện chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi công việc huấn luyện cán bộ là “công việc gốc của Đảng”, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, các tỉnh ủy, thành ủy ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long luôn coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ. Tuy nhiên, hiện nay công tác này đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Cuốn sách Xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay của TS. Nguyễn Tứ Thiên, Thành đoàn thành phố Cần Thơ đi sâu nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long; về phương hướng, giải pháp xây dựng cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.

  Nội dung cuốn sách gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Chương 2: Đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long - thực trạng, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm. Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý ở đồng bằng sông Cửu Long thời gian tới.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ