Loading...

Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: ThS. Võ Thị Thu Nguyệt
Số trang: 200 trang
Giá tiền: 24.000 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Chiến lược xóa đói giảm nghèo của Malaixia và Thái Lan là bài học quý báu đối với những quốc gia đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao đi đôi với công bằng xã hội, đặc biệt là những nước trong cùng khu vực phát triển sau và có điều kiện về địa lý cũng như dân tộc tương đối gần gũi. Là một nước có tỉ lệ cư dân nông nghiệp cao và mới trong bước đầu quá trình công nghiệp hóa thì Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn nhất là vấn đề đói nghèo như Malaixia và Thái Lan từng đương đầu. Để thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo phải trở thành quốc sách, trong đó việc xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn cũng như khắc phục tình trạng bất bình đẳng về lảnh thổ là rất quan trọng, Việt Nam có thể học tập những kinh nghiệp quý ở lĩnh vực này từ Malaixia và Thái Lan.

  Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Xóa đói giảm nghèo ở Malaixia và Thái Lan, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam của ThS. Võ Thị Thu Nguyệt, Khoa Đông phương học - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ