Loading...

Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình
Tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tư pháp - LERES
Số trang: 96 trang
Giá tiền: 20.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật phòng, chống bạo lực gia đình ra đời năm 2007 gồm sáu chương, 46 điều đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc phòng ngừa, hỗ trợ nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình.

  Cuốn sách Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được trình bày dưới dạng 36 câu hỏi - đáp ngắn, gọn, tập trung tìm hiểu những nội dung cơ bản nhất của Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật có liên quan như: khái quát chung về pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình; quyền, nghĩa vụ của nạn nhân và người có hành vi bạo lực gia đình; ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và hỗ trợ cho nạn nhân; các biện pháp xử lý người có hành vi bạo lực gia đình; các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình.

  Cuốn sách góp phần đưa những quy định pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ