Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành

Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 620 trang
Giá tiền: 184.000 đ
Xuất bản: 12/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, thay thế Bộ luật năm 2012. Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, quy định về: tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

  Bộ luật Lao động được quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thông qua các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các vấn đề như giao kết hợp đồng lao động, điều kiện lao động, quan hệ lao động, mức lương tối thiểu, tuổi nghỉ hưu…

  Bộ luật Lao động là văn bản luật quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực quản lý các quan hệ pháp luật về lao động. Cuốn sách Bộ luật Lao động năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm Bộ luật Lao động và các nghị định, thông tư hướng dẫn, là tài liệu pháp luật hữu ích, góp phần thông tin các quy định pháp luật về lao động đến đông đảo bạn đọc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: TS. Phan Thanh Hà
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Luật sư Trương Thanh Đức (Trọng tài viên VIAC)
  Giá tiền: 287.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 22.000 đ