Loading...

Luật phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 208 trang
Giá tiền: 30.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật phá sản năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19-6-2014. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015, thay thế Luật phá sản năm 2004.

  Luật gồm 14 chương với 133 điều, quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

  Cuốn sách Luật phá sản năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành gồm Luật phá sản năm 2014 và Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16-2-2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2015/TT-CA ngày 8-10-2015 của Tòa án nhân dân tối cao. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc có những thông tin pháp luật cần thiết và mới nhất trong lĩnh vực phá sản, đồng thời góp phần phổ biến pháp luật trong Nhân dân.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ