Loading...

Pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam

Pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • phap luat1910Tác giả: TS. Phạm Thị Hồng Nhung

  Số trang: 268 trang

  Giá tiền: 102.000đ

  Xuất bản: Tháng 9-2016

  Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận về quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực trạng pháp luật về đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực: chủ thể và thẩm quyền quản lý phần vốn nhà nước, quản lý sử dụng vốn nhà nước đã góp tại doanh nghiệp, đánh giá, giám sát, xử lý vi phạm quản lý phần vốn nhà nước... Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, các giảng viên, học viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ