Trang chủ 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam

Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam

Hoi nghi quan su Trung Gia va Hiep dinhTác giả: Lưu Văn Lợi

Số trang: 96 trang

Giá tiền: 17.000đ

Hội nghị quân sự Trung Giã (4-7-1954 – 27-7-1954) là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Chỉ huy các lực lượng Liên hiệp Pháp tại Đông Dương vào giai đoạn chuẩn bị cho việc kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Những kết quả đạt được trong Hội nghị đã góp phần cho sự thành công của Hiệp định Giơnevơ, giải quyết vấn đề ngừng bắn và lập lại hòa bình ở Đông Dương, mở ra quá trình tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Pháp.

Cuốn sách Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam sẽ làm sáng tỏ và giúp bạn đọc có thêm những tư liệu lịch sử quý về một sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc ta xung quanh Hiệp định Giơnevơ về kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương. Đặc biệt cuốn sách được viết bởi chính tác giả là nhân chứng trực tiếp tham gia Hội nghị quân sự Trung Giã. Những ghi chép của ông đã tái hiện chân thực về toàn bộ những diễn biến của Hội nghị, những nội dung đàm phán quan trọng, quan điểm và lập luận của các bên trong vấn đề kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Đông Dương, đồng thời khẳng định ý nghĩa to lớn của Hội nghị quân sự Trung Giã đối với sự thành công của Hiệp định Giơnevơ và việc ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Những ghi chép đó không chỉ có ý nghĩa tái hiện lại một sự kiện lịch sử quan trọng, mà còn là một tài liệu lịch sử quý đối với các nhà nghiên cứu và thế hệ trẻ hôm nay khi tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta, một giai đoạn lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao.

Ngoài phần Phụ lục, nội dung cuốn sách được chia thành năm phần:

I: Từ Giơnevơ đến Trung Giã

II: Hội nghị Giơnevơ 1954 về Đông Dương

III: Hội nghị quân sự Trung Giã khai mạc

IV: Hội nghị quân sự Trung Giã bế mạc

V: Đôi lời kết luận.

Cuốn sách là tài liệu lịch sử quý đối với các nhà nghiên cứu và những bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.

Bội Thu