Trang chủ Pháp luật Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)

Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008)

luat-phong-chong-ma-tuyTác giả: Quốc hội

Số trang: 92 trang

Giá tiền: 17.000đ

Luật phòng, chống ma túy đã được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ tám thông qua ngày 9-12-2000, có hiệu lực từ ngày 1-6-2001. Sau hơn 7 năm thi hành Luật, trước những đòi hỏi từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống ma túy, một số quy định của Luật tỏ ra bất cập. Do vậy, để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, ngày 3-6-2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới của pháp luật về phòng, chống ma túy, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (Sửa đổi, bổ sung năm 2008).

Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.

Để giúp bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ các quy định của Luật phòng, chống ma túy từ khi ban hành cho đến nay, cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008 và Luật phòng, chống ma túy năm 2000 (được sửa đổi, bổ sung năm 2008) được “nhất thể hóa” từ Luật phòng, chống ma túy năm 2000 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008.

 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Xay dung doi ngu nu can bo chu chot

Tác giả: TS. Trịnh Thanh Tâm

Số trang: 246 trang

Giá tiền: 43.000đ

Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số cả nước và luôn là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ nữ trong cả nước phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng, nhất là những cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ở nông thôn, góp phần quan trọng vào thành tựu đổi mới của địa phương và cả nước. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và đông đảo bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về công tác cán bộ nữ của hệ thống chính trị ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã (qua khảo sát thực tiễn ở đồng bằng sông Hồng) của TS. Trịnh Thanh Tâm. Cuốn sách khái quát và làm rõ những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ của hệ thống chính trị cấp xã, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác này, đồng thời qua những khảo sát thực tiễn khá phong phú ở vùng đồng bằng sông Hồng, tác giả đã phân tích, đưa ra nhiều nhận xét khách quan và đúc rút được những kinh nghiệm có giá trị, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã.

Nội dung kết cấu cuốn sách gồm ba chương:

Chương I: Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng - những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Chương II: Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng - thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm.

Chương III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở đồng bằng sông Hồng đến năm 2020.


chinhsachp

Tác giả: Lê Minh Thông

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 60.000đ

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm đến vấn đề chính sách phát triển kinh tế ven biển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa.

Nội dung cuốn sách đề cập đến cơ sở lý thuyết về kinh tế biển và chính sách phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm thực tiễn của một số nước và một số địa phương trong nước; thực trạng chính sách phát triển kinh tế Thanh Hóa hiện nay, chỉ ra những kết quả đạt được, những nguyên nhân hạn chế. Trên cơ sở xuất phát từ tình hình thực tế tại Thanh Hóa, tác giả đã đưa ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Kinh tế ven biển và chính sách phát triển kinh tế ven biển – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

Chương II: Thực trạng chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa hiện nay

Chương III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020


 1. Tập bài giảng về quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác – Lênin; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thanh Tuấn - PGS,TS. Trần Ngọc Linh
 2. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới; Tác giả: PGS,TS. Lê Minh Vụ, PGS,TS. Nguyễn Bá Dương ( Đồng chủ biên )
 3. Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học; Tác giả: Học viện CT - HCQG khu vực I, Khoa Triết học
 4. Làm thế nào để được tín nhiệm ? Những quy tắc và công cụ cần thiết để bạn và tổ chức của bạn thành công trong thế kỷ XXI - Con người - Quản trị - Rủi ro - Thách thức; Tác giả: Hans - Ulrich Doerig
 5. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn - Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay
 6. Phương pháp giáo dục pháp luật; Tác giả: TS. Nguyễn Khắc Hùng
 7. Tập bài giảng lịch sử đạo đức; Tác giả: PGS,TS. Trần Hậu Kiêm
 8. Hỏi - đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( PGS,TS. Nguyễn Quang ThS. Lê Thị Ngân )
 9. Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng thiên tài; Tác giả: Trần Nhâm
 10. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tác giả: Đảng bộ khối các cơ quan TƯ
 11. Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; Tác giả: TS. Nguyễn Mai Bộ
 12. Giáo trình lý luận văn hóa; Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Khoa Văn hóa và Phát triển
 13. Hỏi - đáp về pháp luật giao thông đường thủy nội địa; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Trần Sơn )
 14. Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay; Tác giả: TS. Đoàn Xuân Thủy ( Chủ biên )
 15. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí ( Tiếng Lào ); Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 16. Cayxỏn Phômvihản - Cuộc đời và sự nghiệp:( Tiếng Lào ); Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 17. Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; Tác giả: NXB và Phát hành sách quốc gia Lào
 18. Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự; Tác giả: TS. Trịnh Quốc Toản
 19. Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học; Tác giả: Học viện CT - HCQG khu vực I, Khoa Triết học
 20. Từ điển kinh tế Nga - Việt – Anh; Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng ( Chủ biên) Tập thể TG
 21. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI ( Dịch sang tiếng Nga ); Tác giả: ĐCSVN

mot-so-van-de-chinh-tri

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Chủ biên)

Số trang: 304 trang

Giá tiền: 51.000đ

Hằng ngày, chúng ta thường được tiếp xúc hay nghe trên đài, truyền hình nhiều thông tin về tình hình chính trị quốc tế về mọi lĩnh vực. Các thông tin đó có thể là những cuộc viếng thăm, hội đàm, hội nghị của các tổ chức quốc tế, các ủy ban song phương và đa phương, các tổ chức văn hóa, kinh tế giáo dục về các lĩnh vực cũng như xung đột chiến tranh, các chính sách đối ngoại giữa các quốc gia. Đặc điểm của những sự kiện này có ít nhất hai nhà nước của quốc gia tham gia. Các quốc gia này hoạt động vì mục đích và quyền lợi chính trị đối ngoại của nước họ với một số vấn đề hoặc nội dung nhất định được đưa ra, bàn thảo. Đó chính là cách hiểu về chính trị quốc tế của tập thể tác giả do PGS, TS. Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên được đề cập trong cuốn Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản.

Vấn đề chính trị quốc tế đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Bối cảnh quốc tế và khu vực trong giai đoạn hiện nay đặt ra cho chúng ta nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến sự phát triển của từng quốc gia. Hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển là xu thế lớn trên thế giới, xu hướng trật tự thế giới "đa cực" ngày càng được khẳng định cả về kinh tế và chính trị; nhưng xung đột cục bộ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp biên giới, lãnh thổ và tài nguyên... đang là những vấn đề phức tạp.

Trong bối cảnh đó, bạn muốn có những thông tin cụ thể, hiểu biết rõ ràng về mối quan hệ giữa các nước lớn, quan hệ giữa các nước phát triển với các nước đang phát triển, hay quan hệ giữa các tổ chức quốc tế với các nước phát triển và với các nước đang phát triển ra sao; bạn muốn hiểu và có cái nhìn toàn diện hơn về một số vấn đề nóng hiện nay như: vấn đề toàn cầu hóa, vấn đề dân chủ, tiến bộ xã hội trong chính trị quốc tế và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, vấn đề khoảng cách giàu nghèo giữa các nước, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, trật tự thế giới mới trong đời sống chính trị thế giới cũng như thực tế ở khu vực Đông Á...; cuốn sách Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần giúp bạn đọc có những hiểu biết sâu sắc, với cái nhìn đa chiều về xu thế của thời đại và những vấn đề chính trị quốc tế nổi bật hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh đó, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề trên được thể hiện ra sao, nên có những giải pháp thiết thực nào nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tất cả đều được phân tích rõ trong cuốn sách.

Có thể nói, cuốn sách được viết khá công phu, dựa trên nhiều nguồn tư liệu tham khảo có giá trị, đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay; đồng thời, đã mở ra một bức tranh toàn cảnh khá rộng lớn về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và tất cả những ai quan tâm tới vấn đề chính trị quốc tế hiện nay.


Tai lieu phuc vu viec to chuc lay yk nhan dan ve Du thao HP 92

Tác giả: Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Số trang: 252

Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt đầu từ ngày 02-01-2013 và kết thúc vào ngày 31-3-2013. Tiếp đó, ngày 28-12-2012, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 22-CT/TW về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, sự đồng thuận của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi, thi hành Hiến pháp.

Đảng và Nhà nước, Quốc hội nước ta đã xây dựng, ban hành các văn bản làm tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhằm thiết thực phục vụ đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trọng đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 biên soạn, biên tập.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Các bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Phần thứ hai: Các văn bản phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.


 

doi-moi-phuong-thucTác giả: Cao Văn Thống

Số trang: 580

Giá tiền: 90.000 đồng

Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ta khẳng định, lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức, đạt kết quả quan trọng, góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng còn những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế và bất cập, như một số cấp ủy chưa nhận thức đúng vị trí vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung, của cấp ủy và các tổ chức đảng nói riêng, nên chưa trực tiếp đích thân lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ  công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy thuộc phạm vi phụ trách.

Cuốn sách: Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng của tác giả Cao Văn Thống, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là tài liệu thiết thực, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, vận dụng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Quan điểm của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức kiểm tra, giám sát và việc vận dụng thực hiện từ Đại hội X của Đảng đến nay.

Phần thứ hai: Một số văn bản của Đảng về phương thức kiểm tra, giám sát.

Tống Việt Hạnh


Ba nguoi khong lo trong kinh te hoc

Tác giả: Mark Skousen

Số trang: 380

Trong lịch sử đời sống kinh tế chính trị từ trước đến nay vẫn đang hiển hiện các quan điểm trái ngược nhau. Tiêu biểu và rõ nét nhất trong số họ là Adam Smith, nhà kinh tế học người Anh; Các Mác, nhà triết học người Đức và John Maynard Keynes, nhà kinh tế học người Anh.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về ba nhà kinh tế vĩ đại này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes của tác giả Mark Skousen.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, tập trung nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ - Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes - với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế. Những phân tích cụ thể sẽ giải đáp cho chúng ta thấy tại sao sự phát hiện của Adam Smith về chìa khóa để có thể đạt được thịnh vượng thực sự là cuộc cách mạng và là một cách giải thích mới về học thuyết tư bản “bàn tay vô hình”?; mặc dù có những sự nghi ngờ về các học thuyết và các dự đoán đối với tương lai nhưng tại sao những người mác-xít tiếp tục đóng vai trò ảnh hưởng quan trọng đến ngày nay?; tại sao kinh tế học chuyển từ một ngành khoa học buồn thảm trở thành một ngành khoa học rực rỡ như hiện nay?; phải chăng Adam Smith đang chiến thắng Các Mác và John Maynard Keynes?; và chương cuối cùng sẽ giải thích tại sao kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không thể là một mô hình kinh tế toàn vẹn.


Lich-Su-DB-Chu-Se

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Số trang: 552 trang

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở Chư Sê nói riêng, cho thế hệ trẻ của cả nước nói chung, đồng thời là dịp để thể hiện sự tri ân với những cống hiến, hy sinh to lớn của biết bao chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì sự bình yên của mảnh đất Chư Sê lịch sử, sự ấm no, hạnh phúc của người dân Chư Sê hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Sê (1945-2010) do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê biên soạn.

Nội dung cuốn sách phác họa chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Chư Sê từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2010. Cuốn sách đã giúp bạn đọc thấy: gắn liền với quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Đảng, Đảng bộ huyện Chư Sê đã cụ thế hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế địa phương một cách linh hoạt, sáng tạo, đúng đắn; những thành tựu trong chiến đấu, lao động, sản xuất của đồng bào Chư Sê đã phản ánh chân thực quá trình trưởng thành trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện những năm qua. Qua đó, giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử của quê hương, phát huy truyền thống tốt đẹp, vững bước đi lên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng.


giao-trinh-tu-tuong-HCM

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang

Giá tiền: 24.000đ

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, sinh viên. Sau một thời gian thực hiện tiếp thu những góp ý quan trọng và thiết thực của các trường đại học, cao đẳng, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị và của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã sửa chữa và bổ sung cuốn sách.

Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về dân chủ, nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về văn hóa, đạo đức,v.v..

Giáo trình tập trung làm rõ các nội dung sau:

- Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu khách quan và giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra;

- Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Vai trò, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam;

- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta;

- Các giá trị tư tưởng, lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý luận cách mạng thế giới của thời đại.

Thông qua học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để bồi dưỡng, củng cố cho sinh viên, thanh niên lập trường, quan điểm cách mạng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tích cực, chủ động phê phán những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta; biết vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống.


 

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Cừ, tập I
 2. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
 3. Luật biển Việt Nam
 4. Hỏi đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Tìm hiểu các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và... về môi trường
 6. Nghiệp vụ công tác của cán bộ dân vận
 7. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
 8. Luật khiếu nại
 9. Hoàng Đình Giong - Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng
 10. 50 năm ... Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
 11. Luật xử lý vi phạm hành chính
 12. Lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Thuỷ, tập 1
 13. Luật hợp tác xã
 14. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 15. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
 16. Pháp luật về luật sư và đạo đức nghề nghiệp luật sư
 17. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã An Long (1945 - 2010)
 18. Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
 19. Hương sắc Đông Anh
 20. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 21. Địa chính trị trong chiến lược và chính sách phát triển quốc gia
 22. Luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Trí tuệ tạo hình người Việt từ hình tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 24. Phong cách Hồ Chí Minh
 25. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện ở VN thời kỳ hậu WTO
 26. Quản lý học đại cương
 27. Tập bài giảng về công tác dân vận ở cơ sở
 28. Thực hiện thống nhất chức năng giai cấp và chức năng xã hội của Nhà nước trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta
 29. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Trà Vinh (1975-2010)
 30. Tổng Bí thư Trần Phú với cách mạng Việt Nam và nơi sinh Phú Yên
 31. Tư tưởng Hồ Chí minh về pháp luật và việc vận dụng trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam
 32. Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số vùng Đông Nam Bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

 


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l