Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến

Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến

Truyen-ke-ve-ve-Bac-Ho---Nhung-chang-duong-truong-ky-khang-chienTác giả: Huyền Tím và Tử Nên (ghi lại theo lời kể của đồng chí Vũ Kỳ)

Số trang: 116 trang

Xuất bản: Tháng 12-2015

Cuốn sách ghi lại những mẩu chuyện ít người biết về Bác Hồ, qua lời kể của đồng chí Vũ Kỳ (thư ký của Bác), trong thời gian từ năm 1945 đến năm 1948. Các mẩu chuyển được sắp xếp thành 10 phần theo thứ tự thời gian:

- Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội;

- Những ngày làm việc sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập;

- Mùa xuân năm 1946;

- Năm 1946, năm ngàn cân treo sợi tóc;

- Những ngày đầu trường kỳ kháng chiến;

- Tết kháng chiến đầu tiên;

- Những ngày kỷ niệm thành lập Đảng;

-  Hành trình từ chùa Một Mái đến Việt Bắc;

- Tiếp tục những chặng đường trường kỳ kháng chiến;

- Mong muốn của Bác Hồ khi nước nhà thống nhất.

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm những thông tin quý báu và hiểu thêm cuộc đời hoạt động phong phú của Bác Hồ - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.