Trang chủ Kinh tế Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An

chinh sach kinh te 1212Tác giả: TS. Trần Tú Khánh

Số trang: 234 trang

Xuất bản: Tháng 11-2016

Giá bán: 70.000 đồng

Nội dung cuốn sách trình bày những cơ sở lý luận về chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững; thực trạng chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Từ tình hình thực tiễn tại các trang trại ơ Nghệ An tác giả đã thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu điều tra, khảo sát về tình hình phát triển kinh tế trang trại và chính sách phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu để hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cuốn sách cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và bạn đọc quan tâm đến phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững.