Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Lối sống xã hội chủ nghĩa

Lối sống xã hội chủ nghĩa

Loi song xa hoi chu nghiaTác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 520 trang

Xuất bản: Năm 1981

Nội dung cuốn sách đã nói về lối sống xã hội chủ nghĩa – một vấn đề nằm trong cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa, nhằm xây dựng cuộc sống mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề cơ bản của lối sống xã hội chủ nghĩa, những đặc trưng và các nguyên tắc của nó, các phương hướng chủ yếu để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa lối sống đó.