Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Đông chí “Sao đỏ” Nguyễn Lương Bằng

Đông chí “Sao đỏ” Nguyễn Lương Bằng

Dong chi sao do Nguyen Luong BangTác giả: Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương

Số trang: 60 trang

Xuất bản: 1982

Cuốn sách gồm 5 chương giới thiệu về cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Lương Bằng - người chiến sĩ cách mạng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp của Đảng và của dân tộc.

Chương 1: Những hoạt động trước khi có Đảng;

Chương 2: Sống, chiến đấu trong nhà tù đế quốc (1930-1943);

Chương 3: Cùng toàn dân chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền (1943-1945);

Chương 4: Những hoạt động trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, xâm lược Mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1945-1979).