Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

tu tuong hcm 2303Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên)

Số trang: 404 trang

Giá tiền: 99.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1997, nhân kỷ niệm lần thứ 107 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến nay, cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam đã được tái bản lần thứ 7. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần với 10 chương, trình bày một cách có căn cứ khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách có hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh.

Phần thứ nhất: Quá trình hình thành, phát triển và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh;

Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh;

Phần thứ ba: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng Việt Nam.