Trang chủ Kinh tế Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế

huong toi can bang 247Tác giả: Tô Trung Thành (Chủ biên)

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Nội dung sách trình bày tổng quan nghiên cứu về cán cân thương mại, thực trạng cán cân thương mại Việt Nam trong giai đoạn 1997-2015 và các yếu tố tác động đến cán cân thương mại Việt Nam. Qua phân tích thực tế đánh giá các yếu tố tác động các tác giả đã mạnh dạn đề xuất một số giải pháp về chính sách hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như: mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính sách thương mại quốc tế, chính sách tỷ giá… Từ những phân tích, đánh giá trên để chúng ta nhìn nhận cán cân thương mại là vấn đề rộng và phức tạp, bởi sự biến động của cán cân thương mại không những phụ thuộc vào đặc điểm mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, mà còn phụ thuộc vào hệ thống các chính sách  có liên quan như chính sách thương mại, chính sách tiền tệ vả tỷ giá, chính sách thu hút FDI, chính sách phát triển công nghiệp…