Trang chủ Sách bán chạy Chính sách tài khóa và chủ kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chính sách tài khóa và chủ kỳ kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

chinh sach tai khoa 218

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Nguyệt

Số trang: 220 trang - Giá tiền: 59.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017