Trang chủ Sách bán chạy Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

giao trinh tu tuong 218

Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số trang: 288 trang - Giá tiền: 24.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017