Trang chủ Tin tức Tin xuất bản Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2017

Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2017

Sáng 30-8-2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban xuất bản 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chủ trì Hội nghị. Đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự lễ.

hoi nghi 308

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có: đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam và đại diện lãnh đạo của 60 nhà xuất bản trong cả nước.

Việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2017 nhằm định hướng về chính trị, tư tưởng trong hoạt động xuất bản; đánh giá tình hình ngành xuất bản 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhà xuất bản đã xuất bản 38.568 tên sách (tăng 6,5% về số lượng so với cùng kỳ năm 2016), nộp lưu chiểu 214,179 triệu bản (tăng 10% về bản so với cùng kỳ năm 2016). Nhiều xuất bản phẩm có nội dung tốt, có giá trị nhân văn, mang tính thời sự, hấp dẫn về hình thức, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả loại sách, từ sách lý luận chính trị, văn hoá - văn học, giáo dục - dạy nghề, khoa học - công nghệ, đến các loại sách tri thức phổ thông - hướng nghiệp, sách dành cho bạn đọc ở lứa tuổi thiếu niên - nhi đồng...

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2017, các nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lựa chọn đề tài, tổ chức xuất bản nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, 5 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện, triển khai, đưa các quyết vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng qua, ngành xuất bản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: sách sai phạm tuy có giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn còn gần 100 đầu sách bị xử lý dưới các hình thức khác nhau; vẫn xuất hiện sách có nội dung chính trị, tư tưởng không phù hợp, vi phạm quy định về thuần phong mỹ tục, vi phạm bản quyền.

hoi nghi 1308

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành xuất bản trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017: Thứ nhất, hoạt động xuất bản phải tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuyên truyền đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng xuất bản phẩm, quản lý chặt chẽ hơn nữa quy trình liên kết xuất bản, kiên quyết nói không với tình trạng “bán giấy phép”, chú ý hơn vào các dòng sách, mảng sách quan trọng, đặc biệt là sách bảo vệ chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế biển, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thứ ba, tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận số 19 ngày 29-12-2016 thông báo kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản; Thứ tư, đổi mới căn bản công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xuất bản; Thứ năm, tăng cường đổi mới công nghệ, quan tâm đầu tư hơn nữa trong xuất bản sách điện tử, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội trong thời kỳ hội nhập.

Thu Hằng