Trang chủ Các ấn phẩm khác Hướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Hướng dẫn tự học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

huong dan tu hoc 199.jpgTác giả: Đoàn Sỹ Tuấn (Chủ biên)

Số trang: 300 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Ngoài chương mở đầu cuốn sách gồm 9 chương được tập hợp trong 3 phần, trình bày những vấn đề cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. Sách được biên soạn nhằm hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu trên cơ sở bám sát chương trình, giáo trình mới của môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở mỗi chương của cuốn sách được thiết kế gồm 5 phần: mục tiêu bài học; chuẩn bị học tập; nội dung và phương pháp học tập; hệ thống câu hỏi hướng dẫn học tập; và tài liệu học tập, nghiên cứu.

Cuốn sách là công cụ hỗ trợ đắc lực, hiệu quả để sinh viên tự học, tự nghiên cứu một cách chủ động, tích cực, sáng tạo dưới sự hướng dẫn của giảng viên, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập môn học ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay.