Trang chủ Sách sắp xuất bản Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc

Các nhà ngoại giao trong lịch sử dân tộc

Nội dung cuốn sách cung cấp những tư liệu minh họa một số hoạt động ngoại giao thực tiễn của ông cha ta trong đấu tranh chống phong kiến phương Bắc để bảo vệ chủ quyền, độc lập dân tộc và quốc thể nước ta. 57 nhân vật ngoại giao được nêu trong cuốn sách phần nào nói lên nền văn hiến lâu đời và phong cách ngoại giao Việt Nam thời xưa mà các sứ thần của nước ta là tiêu biểu cho tài cao, trí rộng và khí phách anh hùng của dân tộc.