Trang chủ Các ấn phẩm khác Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong thời kỳ Tổng thống Lyndon Baines Johnson (Từ tháng 11-1963 đến tháng 01-1969)

Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong thời kỳ Tổng thống Lyndon Baines Johnson (Từ tháng 11-1963 đến tháng 01-1969)

chinh sach 205Tác giả: TS. Lê Tùng Lâm

Số trang: 328 trang

Giá tiền: 89.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, phân tích những nhân tố tác động đến chính sách của Mỹ ở Việt Nam; chính sách “tiếp tục nhưng hiệu quả hơn” của Tổng thống L. Johnson; chính sách “leo thang” và “xuống thang” của Mỹ trong giai đoạn cầm quyền của L. Johnson đối với chiến tranh xâm lược của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả rút ra một số nhận xét về chính sách của chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống L. Johnson. Với nguồn tư liệu phong phú, nhiều chiều, cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc tìm hiểu về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam và sự thất bại không thể tránh khỏi của đế quốc Mỹ.