Trang chủ Pháp luật Luật bảo hiểm y tế (hiện hành) (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015)

Luật bảo hiểm y tế (hiện hành) (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015)

luat bao hiem52018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 136 trang

Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Nội dung cuốn sách gồm có Luật bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 và Luật bảo hiểm y tế hiện hành (Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, 2015 - được nhất thể hóa từ Luật bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014 và Luật phí và lệ phí năm 2015).

Cuốn sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề bảo hiểm y tế.