Trang chủ Văn hóa, xã hội Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

      Pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và đời sống cộng đồng, là sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan. Cuốn sách Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội của TS. Nguyễn Minh Đoan cung cấp cho bạn đọc thông tin, tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vai trò và mối quan hệ giữa pháp luật với các lĩnh vực và công cụ quản lý xã hội khác nhau.

     Qua cuốn sách, bạn đọc có thể thấy rằng pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý xã hội cần thiết, mà còn rất quan trọng và hiệu quả. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, pháp luật là vũ khí chính trị để nhân dân Việt Nam chống lại các lực lượng thù địch, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; là phương tiện mà thông qua đó Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội; là cơ sở pháp lý để bộ máy nhà nước Việt Nam tổ chức và hoạt động; là công cụ để Nhà nước quản lý hiệu quả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; là công cụ để thiết lập, bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa; là phương tiện giáo dục con người mới; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành những quan hệ mới trong xã hội; là công cụ bảo vệ hữu hiệu quyền công dân, quyền con người; đồng thời pháp luật bảo vệ, tạo điều kiện cho những công cụ quản lý xã hội khác phát triển vì xã hội công bằng, văn minh, tốt đẹp hơn.

     Tuy vậy, pháp luật không phải là chìa khóa vạn năng, nó có mối liên hệ mật thiết với các công cụ khác, các lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, đạo đức, tập quán, tôn giáo… và chỉ đạt được hiệu quả cao nhất khi có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ giữa pháp luật với các công cụ đó. Cuốn sách dành phần lớn nội dung để phân tích mối liên hệ, vai trò, những tác động qua lại giữa pháp luật với nhà nước, với kinh tế, chính trị, với đường lối, chính sách của Đảng, với dân chủ, đạo đức, tập tục, tôn giáo, với điều lệ, văn kiện của tổ chức xã hội, với hương ước và với dư luận xã hội.

     Sách gồm 295 trang, giá 29.500đ.

GIAO LINH


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

Foresight va cach tiep can foresight

Tác giả: GS. TS. Trần Thọ Đạt (Chủ biên)

Số trang: 324

Giá tiền: 64.000 đồng

“Foresight” trong tiếng Anh có nghĩa là sự nhìn xa thấy trước. Đó cũng là một dạng phương pháp, một cách tiếp cận, một công cụ. Dựa vào foresight, người ta có thể chủ động lựa chọn các phương án phát triển cho tương lai, vừa “tích cực” (khai thác được các cơ hội do các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin đưa lại), vừa “hiện thực” (đáp ứng được các đòi hỏi của nhu cầu thực tiễn đặt ra và khả năng bảo đảm về nguồn lực trong phát triển ngành công nghệ thông tin). Đặc biệt, đối với các nước như Việt Nam, với tiềm lực kinh tế và năng lực khoa học và công nghệ còn nhiều hạn chế, nếu sớm nắm bắt và làm chủ được công cụ foresight thì có thể tránh được những quyết định chạy theo các xu hướng phát triển một cách thiếu cân nhắc, không đáp ứng những đòi hỏi bức xúc do nhu cầu đất nước đặt ra hoặc dập khuôn theo “lối mòn” của những nước đi trước. Hiện nay trên thế giới nhiều nước đã sử dụng phương pháp foresight, song ở Việt Nam đây là lĩnh vực nghiên cứu còn rất mới.

Nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật giới thiệu cuốn sách Foresight và các tiếp cận foresight trong xây dựng chiến lược nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin do GS. TS. Trần Thọ Đạt chủ biên.

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương, đề cập các lý thuyết chung về foresight, phương pháp luận của cách tiếp cận foresight trong xây dựng chiến lược nói chung, chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin nói riêng. Trên cơ sở phân tích tổng quan về ngành công nghệ thông tin và thực trạng nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin ở Việt Nam, các tác giả đã đi sâu phân tích kịch bản ngành công nghệ thông tin và nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin, đồng thời đề ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên cơ sở tiếp cận foresight, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực giảng dạy công nghệ thông tin Việt Nam giai đoạn 2011- 2020.


Y-NGHIA-LICH-SU

Tác giả: PGS, TS. Bùi Đình Phong

Số trang: 296 trang

Giá tiền: 54.000đ

Ngày 5-6-1941, sự kiện anh thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đã trở thành dấu mốc quan trọng, mở ra một chương mới cho cách mạng Việt Nam, mở đầu thời đại mới cho dân tộc ta: thời đại Hồ Chí Minh. Đã có nhiều cuốn sách, nhiều công trình nghiên cứu về ý nghĩa, về tầm quan trọng của sự kiện này. Để góp thêm một tiếng nói, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Cuốn sách tập hợp các bài viết của PGS, TS. Bùi Đình Phong về sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được đăng trên nhiều tạp chí và được giới thiệu trong các buổi Hội thảo khoa học. Các bài viết tập trung làm rõ cuộc hành trình của Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, cho thấy bản lĩnh và trí tuệ của một nhà yêu nước, cách mạng và khoa học. Các sự kiện và cách tiếp cận tập trung chủ yếu vào thời kỳ tìm đường từ năm 1890 đến năm 1920 khi Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn: giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Một số bài viết đề cập đến vai trò mở đường (1911-1930), dẫn đường (1930-1945) và thiết kế tương lai (1945 đến nay) như là kết quả tất yếu của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.


Ho-Tung-Mau

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 51.000đ

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (1986-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Hồ Tùng Mậu – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở kết quả cuộc Hội thảo khoa học "Đồng chí Hồ Tùng Mậu – cuộc đời và sự nghiệp".

Hồ Tùng Mậu sinh ra trong một gia tộc giàu truyền thống văn hóa, được mệnh danh là một gia tộc "đời nối đời vì nước". Gia đình, quê hương, dân tộc đã hun đúc và tạo điều kiện để ông trở thành một nhân cách đạo đức cộng sản sáng ngời. Ông tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ và nhiều năm hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc. Ông đã kế thừa các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, vượt qua các mặt hạn chế của nó, nâng các giá trị truyền thống lên tầm cao mới. Hồ Tùng Mậu đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trực tiếp từ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Năm 1923, Hồ Tùng Mậu cùng với một số thanh niên Việt Nam yêu nước lập nhóm Tâm Tâm xã và là một trong những người đầu tiên gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; là người giúp việc đắc lực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc). Không chỉ tích cực trợ giúp Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu còn hoạt động cùng các đồng chí cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, Hồ Tùng Mậu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó bốn năm, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Trung Quốc, Hồ Tùng Mậu đã ba lần bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Còn ở Việt Nam, ông cũng đã bị chính quyền thực dân kết án tù chung thân và trải qua các nhà lao Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Trà Khê. Nhưng lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp không thể ngăn bước chân cách mạng của Hồ Tùng Mậu.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV năm 1946, Tổng Thanh tra Chính phủ năm 1947, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1951. Tháng 7-1951, ông hy sinh trên đường đi công tác. Ông đã được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Từ một người yêu nước Hồ Tùng Mậu trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lão luyện trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, một người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá "tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Cuốn sách xuất bản vào dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp về cụ Hồ Tùng Mậu - người cộng sản kiên trung, mẫu mực.


kinh-te-the-gioi

Tác giả: Angus Maddison

Số trang: 672 trang

Giá tiền: 171.000đ

Trong lịch sử, phần đông các công trình nghiên cứu về kinh tế thế giới mới chỉ đề cập đến một khía cạnh, một mảng vấn đề trong một khoảng thời gian ngắn. Những nghiên cứu trên chưa thể cho chúng ta một cách nhìn toàn diện về nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ. Đứng từ góc độ đó, việc xuất bản một công trình nghiên cứu về nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dựa trên những kinh nghiệm có được trong hoạt động thực tiễn, Angus Maddison đã cho xuất bản cuốn Kinh tế thế giới – Một thiên niên kỷ phát triển.

“Cuốn sách có phạm vi rộng hơn bất kể ấn bản nào của OECD trước đây (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và thực sự vượt trội hơn tất cả các ấn bản (cùng đề tài) trên phạm vị toàn cầu vì: Thứ nhất, phạm vi phân tích sâu và rộng. Thứ hai, là một cuốn sách lịch sử kinh tế có giới hạn nghiên cứu cả về mặt địa lý và lịch sử. Thứ ba, mặc dù ông tiếp cận trên khía cạnh kinh tế nhưng cuốn sách không chỉ bó hẹp trong khía cạnh này mà còn căn cứ vào nhiều ngành khác như lịch sử, địa lý, nhân khẩu học và nhiều ngành khác để đi tới kết luận; phạm vi nghiên cứu đa ngành tạo cho cuốn sách có giá trị lớn.” Đó là những lời của Donald Johnston – Tổng thư ký OECD dành để nói về cuốn sách.

Với kết cấu chính gồm 3 chương, cuốn sách tập trung nghiên cứu về sự phát triển của nền kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ. Tác giả đã phác họa một bức tranh toàn diện về nền kinh tế thế giới với phạm vi nghiên cứu trải khắp các khu vực, các quốc gia, các vùng khác nhau theo suốt tiến trình lịch sử phát triển nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, ngoài những nội dung chính được phân tích, cuốn sách còn cung cấp một khối lượng lớn các con số thống kê về mức tăng trưởng GDP, bình quân GDP trên đầu người, về dân số, lao động, việc làm, năng suất lao động, cán cân xuất, nhập khẩu… của kinh tế thế giới trong một thiên niên kỷ thông qua các bảng biểu, các phụ lục trong cuốn sách. Đây là nguồn tư liệu vô cùng quý giá giúp các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản ký có thể nắm rõ được bức tranh tổng thể của nền kinh tế thế giới trong thiên niên kỷ qua, trên cơ sở đó để xây dựng chiến lược phát triển trong thiên niên kỷ này.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách phát triển và đông đảo độc giả có thể tiếp cận với những công trình nghiên cứu của Angus Maddison trong xây dựng và hoạch định chính sách phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chuyển đổi nền kinh tế trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; phục vụ cho việc nghiên cứu riêng của từng lĩnh vực.


Mo hinh tang truong kt cua vn thoi ky hau khung hoang

Tác giả: Hà Văn Hiền - Phạm Hồng Chương (Đồng chủ biên)

Số trang: 384 trang

Giá: 62.000đ

Kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, đặc biệt là những năm 1990 trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta đạt được những con số ấn tượng so với thời kỳ trước đó. Trải qua bốn thời kỳ tăng trưởng thăng trầm, nhưng nhìn chung, nhịp độ tăng trưởng dài hạn khá cao và ổn định. Đạt được những thành công đó một phần rất quan trọng nhờ chúng ta đã lựa chọn được mô hình tăng trưởng kinh tế tương đối phù hợp với điều kiện của đất nước.

Tuy vậy, cho đến nay, trước sự phát triển nhanh chóng của tình hình trong nước và thế giới, mô hình này đang bộc lộ nhiều hạn chế và được đánh giá là mô hình tăng trưởng dàn trải theo chiều rộng, kém hiệu quả trong dài hạn, không thực sự phát huy được các thế mạnh của nền kinh tế Việt Nam. Thực trạng này đặt ra yêu cầu chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế một cách chủ động và có định hướng rõ ràng.

Với ý nghĩa đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu của tập thể tác giả do Hà Văn Hiền và Phạm Hồng Chương đồng chủ biên. Cuốn sách kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp nhà nước cùng tên.

Được chia thành 4 chương, thông qua việc hệ thống hóa các mô hình tăng trưởng kinh tế, cuốn sách đi sâu phân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam (cả về tốc độ và chất lượng, tính bền vững...), làm rõ những bất cập của mô hình tăng trưởng mà Việt Nam đang thực hiện và phân tích, dự báo những hạn chế của mô hình này trong tương lai nếu tiếp tục theo đuổi.

Trên cơ sở phân tích những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến nền kinh tế Việt Nam (thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu giảm sút, sự căng thẳng trên thị trường tín dụng - ngân hàng, sự tuột dốc của thị trường chứng khoán; sự suy giảm trong việc giải ngân vốn FDI và ODA, ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng) và những bài học kinh nghiệm chuyển đổi mô hình tăng trưởng sau các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, các tác giả đã phân tích những cơ hội và thách thức, những điểm mạnh và điểm yếu cơ bản đối với Việt Nam sau khủng hoảng, từ đó đưa ra những căn cứ khoa học, quan điểm, mô hình và giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 cho nền kinh tế đất nước.

Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2030 được xác định là mô hình tăng trưởng bền vững, hiệu quả và vì con người, dựa trên cơ sở khai thác và sử dụng tốt nhất các lợi thế cạnh tranh quốc tế, chú trọng các yếu tố tăng trưởng theo chiều sâu, vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường hoàn chỉnh, trong một môi trường thể chế có tính trách nhiệm và minh bạch cao và định hướng ưu tiên xây dựng năng lực sản xuất công nghiệp. Căn cứ vào mô hình tăng trưởng tổng quát như trên, các giải pháp cơ bản mà các tác giả đưa ra bao gồm: tái cấu trúc nền kinh tế; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đổi mới hệ thống chính trị và cải cách hành chính.

Giao Linh


Read More

khoa-bang

Tác giả: Trung tâm lưu trữ quốc gia IV

Số trang: 696

Tài liệu Mộc bản triều Nguyễn đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quôc gia IV gồm những bản khắc gỗ rất phong phú về nội dung, rất đặc sắc về phương thức chế tác, phản ánh đời sống xã hội Việt Nam dưới thời phong kiến trên các lĩnh vực: văn hóa, chính trị, quân sự, giáo dục… Đây là những tài liệu có giá trị lịch sử và văn hóa, đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

Nhằm phát huy và tiếp tục quảng bá các giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa qua tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Nội dung cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin quan trọng về các nhà khoa bảng các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa. Đây là những thông tin gốc được khắc trên Mộc bản triều Nguyễn lần đầu tiên được công bố.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Đại khoa. Phần này được chia làm hai nội dung: Thi Hội, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc 8 tỉnh (Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Sơn Tây, Thái Bình và Thanh Hóa); Thi Đình, giới thiệu các nhà khoa bảng thuộc hai tỉnh (Nam Định và Thanh Hóa).

Phần II: giới thiệu các nhà khoa bảng Bắc Bộ và Thanh Hóa đỗ Trung khoa (thi Hương) của 5 trường thi (Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Sơn Nam và Thanh Hóa).

Phần III: giới thiệu bản dập Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng thi đỗ Đại khoa, Trung khoa ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cuốn sách được biên soạn rất cẩn trọng và công phu, được giới thiệu đầy đủ, có hệ thống và khoa học trên cơ sở nguyên văn nội dung khắc trên Mộc bản triều Nguyễn, đồng thời tiếp thu và kế thừa có chọn lọc thành quả của những công trình trước đây, nó đã trở thành tài liệu góp phần làm hoàn thiện diện mạo tài liệu Mộc bản triều Nguyễn về các nhà khoa bảng. Cuốn sách đáp ứng tốt yêu cầu bảo tồn, nghiên cứu, khai thác và giới thiệu Di sản tư liệu thế giới.


binh-luan-luat-thi-hanh-an-Tác giả: Thiếu tướng, GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)

Số trang: 488 trang

Giá tiền: 102 trang

Để cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn về thi hành án hình sự và những nội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ thực tiễn và đông đảo bạn đọc, góp phần thực hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người chấp hành án, chấp hành biện pháp tư pháp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành án hình sự, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Bình luận Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Bố cục bình luận khoa học bám sát nội dung các chương, các điều của Luật thi hành án hình sự năm 2010 và cập nhật các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời phân tích cụ thể, đối chiếu với thực tiễn thi hành pháp luật, làm cho các điều luật được giải thích rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu. Theo đó, cuốn sách Bình luận Luật thi hành án hình sự năm 2010 sẽ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tìm hiểu, nâng cao nhận thức và triển khai thi hành có hiệu quả Luật thi hành án hình sự và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của cán bộ thuộc Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật về thi hành án hình sự cho tổ chức, các nhân và đông đảo bạn  đọc.


lich-su-dangbo-Tien-Hai

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiền Hải

Số trang: 548 trang

Tiền Hải là một vùng đất bồi nằm ở đông nam của tỉnh Thái Bình, được hình thành trong cuộc đại khẩn hoang của Nguyễn Công Trứ vào những năm 20 thế kỷ XIX. Trong quá trình lịch sử, các thế hệ người Tiền Hải đã chung lưng đấu cật vượt qua gian nan, thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai, địch họa,  xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương Tiền Hải của  các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Tiền Hải xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình hình thành, phát triển cũng như những thành tựu, hạn chế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Tiền Hải. Cuốn sách được xuất bản cũng nhằm dựng lại toàn bộ quá trình đấu tranh cách mạng sục sôi và oanh liệt của nhân dân Tiền Hải thông qua các cuộc đấu tranh yêu nước, thắng lợi của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng quê hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng hành cùng cả nước trên hành trình đổi mới; từ đó góp phần nâng cao thêm niềm tự hào, lòng tin và quyết tâm đối với các thế hệ người Tiền Hải trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên cứ sở Tiền Châu – Hồng Hà – Lân, Lý.

Cuốn sách đã cho thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, từ cảnh lầm than nô lệ nhân dân Tiền Hải đã vùng dậy cùng cả nước lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Tiền Hải đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến. Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu còn lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương, đồng thời khai thác nguồn sử liệu từ các nhân chứng lịch sử.


lich-su-dang-bo-Bac-Ninh

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh

Số trang: 332 trang

Là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng, hơn 80 năm qua, nhân dân thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tích trong khởi nghĩa giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thanh niên thành phố Bắc Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Ninh (1926-2010).

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của hai tập sách về lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã xuất bản, có sửa chữa, bổ sung: Lịch sử Đảng bộ thị xã Bắc Ninh, tập I (1926-1954), Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, tập II (1954-2006), nội dung cuốn sách đã được biên soạn và xuất bản. Cuốn sách đã ghi lại những nét chính yếu về vùng đất, con người tỉnh Bắc Ninh, giới thiệu tương đối đầy đủ những sự kiện chính, những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, tái hiện lại truyền thống cách mạng vẻ vang của nhiều thế hệ người dân từ lớp cha ông dựng nghiệp đến khi có Đảng, chi bộ Đảng thành lập cho đến nay; dựng lại những nét cơ bản, có hệ thống về quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ về tổ chức lãnh đạo và trong việc bảo vệ, phát huy, gìn giữ truyền thống mảnh đất Bắc Ninh, đặc biệt qua những năm kháng chiến chống pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt của nhân dân Bắc Ninh. Cuốn sách cũng đã ghi lại những thành tựu to lớn mà nhân dân thành phố Bắc Ninh đã đạt được trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đạt được mục tiêu Đảng đề ra: dân giàu,  nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp Đảng viên, cán bộ, nhân dân Bắc Ninh và bạn đọc tìm hiểu một cách cụ thể và có hệ thống lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh qua các giai đoạn; tự hào về những truyền thống cách mạng tốt đẹp của Đảng bộ, nâng cao quyết tâm cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, phát huy mạnh mẽ truyền thống đấu tranh kiên cường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh to lớn của bao thế hệ trước.


BIA-1-tu-chi-tric-inTác giả: Nguyễn Văn Cừ

Số trang: 45 trang

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng ngời về tinh thần phê bình và tự phê bình, đã có những đóng góp quan trọng trong việc vạch ra chiến lược và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị và tổ chức.

Là Tổng Bí thư của Đảng trong giai đoạn lịch sử đầy biến động và phức tạp, trong nội bộ Đảng và phong trào cách mạng xuất hiện những khuynh hướng khác nhau, có thể gây chia rẽ, phân liệt Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, với bút danh Trí Cường, đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã viết cuốn sách Tự chỉ trích - một tác phẩm lý luận mẫu mực về tinh thần phê bình và tự phê bình, do Nhà sách Dân chúng ấn hành tại Sài Gòn năm 1939.

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng tinh thần chủ đạo trong Tự chỉ trích  vẫn còn nguyên tính thời sự trong cuộc sống hôm nay với Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thiết thực phục vụ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên có tài liệu nghiên cứu, học tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tiếp tục xuất bản cuốn sách Tự chỉ trích của nguyên Tổng Bí thư.

Trong tác phẩm, đồng chí đã nêu rõ: "Bao giờ sự chỉ trích cũng là tự chỉ trích Bônsơvích, nghĩa là để huấn luyện quần chúng và giúp đảng viên tự huấn luyện, để làm tăng uy tín và ảnh hưởng của Đảng, để cho Đảng được càng thống nhất và củng cố, để đưa phong trào phát triển lên, đưa cách mạng tới thắng lợi; chớ không phải đặt cá nhân mình lên trên Đảng, đem ý kiến riêng - dù cho đúng - đối chọi với Đảng, vin vào một vài khuyết điểm mà mạt sát Đảng, phá hoại ảnh hưởng của Đảng, gieo mối hoài nghi, lộn xộn trong quần chúng, gây mầm bè phái chia rẽ trong hàng ngũ Đảng. ...". Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Cừ: "Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những nhầm lỗi của mình và tìm phương châm sửa đổi, chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như thế không phải làm yếu Đảng, mà là làm cho Đảng được thống nhất, mạnh mẽ. Làm như thế không sợ địch nhân lợi dụng, chửi rủa vu cáo cho Đảng, không sợ "nối giáo cho giặc". Trái lại, nếu "đóng kín cửa bảo nhau", giữ cái vỏ thống nhất mà bề trong thì hổ lốn một cục, đầy rẫy bọn hoạt đầu, đó mới chính là để cho quân thù chửi rủa; hơn nữa, đó tỏ ra không phải một đảng tiền phong cách mạng, mà là một đảng hoạt đầu cải lương".... Với tinh thần ấy, tác phẩm "Tự chỉ trích" đã trở thành một tài liệu giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, qua đó cho thấy, sự phê bình và tự phê bình không phải chỉ dừng ở phương diện cá nhân nhân cách cán bộ mà cao hơn thế, ở tầm tư tưởng chiến lược của cách mạng. 

Qua Tự chỉ trích, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã thể hiện là một lãnh tụ cộng sản linh hoạt, sáng tạo, có tầm chiến lược, song tuyệt đối trung  thành với nguyên tắc Đảng. Hơn nửa thế kỷ qua, Tự chỉ trích đã trở thành một ấn phẩm lý luận chính trị nổi tiếng; tác phẩm đã nêu tấm gương sáng về tính chiến đấu, về việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, đã góp phần uốn nắn những lệch lạc trong phong trào cách mạng và dân chủ, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, cả tả khuynh và hữu khuynh, bảo đảm tính đúng đắn trong sáng và tất thắng của đường lối chính trị của Đảng. Tác phẩm là văn kiện tổng kết những kinh nghiệm phong phú về việc thực hiện chính sách mặt trận của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược, nó không chỉ có giá trị củng cố niềm tin, tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng lúc bấy giờ, mà còn có giá trị thực tiễn to lớn là cẩm nang của Đảng trong mọi thời kỳ về xây dựng củng cố sự đoàn kết thống nhất và sức chiến đấu của Đảng nhất là trong công cuộc đổi mới, hội nhập hiện nay.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l