Trang chủ Văn hóa, xã hội Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội

      Pháp luật là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và đời sống cộng đồng, là sản phẩm của sự phát triển xã hội vừa mang tính khách quan vừa mang tính chủ quan. Cuốn sách Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội của TS. Nguyễn Minh Đoan cung cấp cho bạn đọc thông tin, tài liệu tham khảo trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vai trò và mối quan hệ giữa pháp luật với các lĩnh vực và công cụ quản lý xã hội khác nhau.

     Qua cuốn sách, bạn đọc có thể thấy rằng pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý xã hội cần thiết, mà còn rất quan trọng và hiệu quả. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, pháp luật là vũ khí chính trị để nhân dân Việt Nam chống lại các lực lượng thù địch, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; là phương tiện mà thông qua đó Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo xã hội; là cơ sở pháp lý để bộ máy nhà nước Việt Nam tổ chức và hoạt động; là công cụ để Nhà nước quản lý hiệu quả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; là công cụ để thiết lập, bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa; là phương tiện giáo dục con người mới; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc hình thành những quan hệ mới trong xã hội; là công cụ bảo vệ hữu hiệu quyền công dân, quyền con người; đồng thời pháp luật bảo vệ, tạo điều kiện cho những công cụ quản lý xã hội khác phát triển vì xã hội công bằng, văn minh, tốt đẹp hơn.

     Tuy vậy, pháp luật không phải là chìa khóa vạn năng, nó có mối liên hệ mật thiết với các công cụ khác, các lĩnh vực của đời sống xã hội như chính trị, kinh tế, đạo đức, tập quán, tôn giáo… và chỉ đạt được hiệu quả cao nhất khi có sự phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ giữa pháp luật với các công cụ đó. Cuốn sách dành phần lớn nội dung để phân tích mối liên hệ, vai trò, những tác động qua lại giữa pháp luật với nhà nước, với kinh tế, chính trị, với đường lối, chính sách của Đảng, với dân chủ, đạo đức, tập tục, tôn giáo, với điều lệ, văn kiện của tổ chức xã hội, với hương ước và với dư luận xã hội.

     Sách gồm 295 trang, giá 29.500đ.

GIAO LINH


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 11-2014

 

 1. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930 - 2014)
 2. Luật hôn nhân và gia đình
 3. Luật khiếu nại
 4. Luật tố tụng hành chính
 5. Sổ tay về luật hợp tác xã năm 2012 và văn bản hướng dẫn...
 6. Quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ...
 7. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và văn bản hướng dẫn...
 8. Những vấn đề lý luận về phát triển văn hoá trong công cuộc đổi mới...
 9. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam
 10. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 11. Lương Định Của - Nhà nông học vì dân, vì nước
 12. Tư tưởng của V.I. Lênin về xây dựng đảng
 13. Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay
 14. Giáo trình học thuyết sứ mệnh lcịh sử của giai cấp công nhân
 15. Xây dựng con người Việt Nam theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 16. Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh
 17. Ban Đối ngoại TW Đảng - 65 năm chặng đường vẻ vang (1949 - 2014)
 18. Ngân hàng câu hỏi…. môn tư tưởng Hồ Chí Minh
 19. Lịch sử đấu tranh… xã Đình Cao - tập 1
 20. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 21. Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên huyện Thạch Hà (1930-2014)
 22. Luật tiếp công dân
 23. Luật giao thông đường bộ
 24. QĐPL về giá đất theo luật đất đai năm 2013
 25. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cấp TW, Xứ ủy của Đảng thời kỳ 1930-1945
 26. Tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam - 45 năm xây dựng và phát triển (1969-2014)
 27. Bàn về hệ thống pháp luật
 28. Bộ luật dân sự
 29. Hồ Chí Minh - Anh hùng dân tộc và tầm thời đại của người
 30. Trung tâm thể dục thể thao Quốc phòng II (1976-2014)
 31. Chiến trường Đông Nam Bộ với Điện Biên Phủ.

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 10-2014
 1. Văn hoá giữ nước Việt Nam - Những giá trị đặc trưng
 2. Văn hoá, nghệ thuật với việc nâng cao đời sống tinh thần bộ đội...
 3. Một thời để nhớ
 4. Ngôn ngữ báo chí và biên tập báo
 5. Gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
 6. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 7. Quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2013
 8. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 9. Luật tiếp công dân
 10. Tài liệu học tập dành cho lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý tỉnh Lào Cai
 11. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ IX...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 13. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính...
 14. Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Tiên Phước (1858 - 1975)
 15. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiên Phước (1975 - 2010)
 16. Cẩm nang người đứng đầu cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
 17. Nỗi đau da cam
 18. Luật hợp tác xã
 19. Luật Salic của Vương quốc Phrăng
 20. Chủ nghĩa xã hội và quyền con người
 21. Nguyễn Duy Trinh - Tác phẩm (Tập II)
 22. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 23. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở
 24. Luật tố tụng hành chính
 25. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Trần Cao - Tập I (1930 - 2010)
 26. Luật phòng, chống thiên tai
 27. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)
 28. Luật thanh tra
 29. Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã Tây An (1930-2010)
 30. Giáo trình Luật hành chính Việt Nam
 31. Giáo trình Luật dân sự Việt Nam  (tập 1)
 32. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 - Quan điểm mới, cách tiếp cận mới ...
 33. Luật trọng tài thương mại và văn bản hướng dẫn thi hành
 34. Hỏi - đáp về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2012
 35. Luật cán bộ, công chức
 36. Luật tiếp công dân
 37. Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 38. Sổ họp chi bộ.

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 9-2014
 1. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 sđ, bs năm 2007, 2012
 2. Luật thanh tra
 3. Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
 4. Về thi hành PL thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007
 5. TCXH truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông...
 6. Các hiệp định phân định biển giữa VN và các nước láng giềng
 7. Luật doanh nghiệp năm 2005 sđ, bs năm 2009, 2013
 8. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín
 9. Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ các cấp...
 10. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 11. Sổ tay công tác cán bộ, đảng viên
 12. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4. 75
 13. Luật đất đai năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 14. Tàiliệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
 15. Tài liệu học tập NQ và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín...
 16. Luật biển Việt Nam năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 17. Phân phối bình đẳng các nguồn lực kinh tế - Tiếp cận lý luận và...
 18. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viện đại học, cao đẳng...)
 19. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (Dành cho sinh viên ...
 20. Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính...
 21. Luật tiếp công dân
 22. Luật tố cáo
 23. Luật khiếu nại
 24. Luật hôn nhân và gia đình
 25. Luật đất đai
 26. Luật xử lý vi phạm hành chính
 27. Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước
 28. Quản lý học đại cương
 29. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
 30. Tăng trưởng kinh tế với giảm nghèo ở Việt Nam hiện nay
 31. Luật hợp tác xã
 32. Logic học đại cương - Hướng dẫn học và ôn tập qua các câu hỏi...
 33. Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013
 34. Phân tích chính sách công ở VN (qua khảo sát một số quận huyện của TP Đà Nẵng)
 35. Đền Thượng - Cổ Loa và những di sản trong lòng đất
 36. Phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên VN hiện nay
 37. Văn hóa dân gian Khánh Hòa (tuyển tập)
 38. Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, các quy chế giám sát, chất vấn trong Đảng...

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 8-2014

 

 1. Tập bài giảng về công tác dân vận
 2. Logic học Phật giáo
 3. Quy định pháp luật về hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường
 4. Cẩm nang pháp luật về thuế nhà thầu nước ngoài và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
 5. Phát huy vốn văn hoá dân gian trong phát triển du lịch Cao Bằng
 6. Giáo trình kế toán tài chính (Quyển 1)
 7. Lược sử vùng đất Nam Bộ Việt Nam
 8. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 9. Quy định pháp luật về lao động là người giúp việc gia đình
 10. Triết học cổ đại
 11. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Thái Hoà (1930-2005)
 12. Cẩm nang công tác dân vận
 13. Truyền thông quốc tế
 14. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi
 15. Môi trường toàn cầu và tương lai nhân loại...
 16. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư
 17. Lịch sử Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh (1975-2010)
 18. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết và một số chủ trương...
 19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam
 20. Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
 21. Sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay
 22. Tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 23. Những vấn đề cơ bản và cấp bách của triết học Mácxít
 24. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 25. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011
 26. Quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư
 27. Thực hiện dân chủ trong các trường đại học ở nước ta hiện nay
 28. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 29. Tài liệu học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị...
 30. Luật hôn nhân và gia đình
 31. Luật công chứng
 32. Luật giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
 33. Luật hải quan
 34. Luật đầu tư công
 35. Luật bảo vệ môi trường
 36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 37. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài...
 38. Luật hoà giải ở cơ sở
 39. Luật tiếp công dân.

 

 


Sách mới

 

chinhsachp

Tác giả: Lê Minh Thông

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 60.000đ

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm đến vấn đề chính sách phát triển kinh tế ven biển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa.

Nội dung cuốn sách đề cập đến cơ sở lý thuyết về kinh tế biển và chính sách phát triển kinh tế biển, kinh nghiệm thực tiễn của một số nước và một số địa phương trong nước; thực trạng chính sách phát triển kinh tế Thanh Hóa hiện nay, chỉ ra những kết quả đạt được, những nguyên nhân hạn chế. Trên cơ sở xuất phát từ tình hình thực tế tại Thanh Hóa, tác giả đã đưa ra mục tiêu, phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Kinh tế ven biển và chính sách phát triển kinh tế ven biển – Những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn

Chương II: Thực trạng chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa hiện nay

Chương III: Mục tiêu, phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế ven biển Thanh Hóa đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020


Ket hop ptkt voi bdqp o Tay Nguyen

Tác giả: TS. Lê Nhị Hòa

Số trang: 256 trang

Giá tiền: 44.000đ

Kinh tế và quốc phòng là hai lĩnh vực trọng yếu của mỗi quốc gia - dân tộc. Đây là hai lĩnh vực riêng biệt, kinh tế là lĩnh vực xây dựng sản xuất, còn quốc phòng là lĩnh vực phòng thủ bảo vệ đất nước. Tuy vậy, kinh tế và quốc phòng lại có mối quan hệ biện chứng, tác động hữu cơ với nhau. Kinh tế là cơ sở vật chất, nền tảng tạo nên sức mạnh quốc phòng, kinh tế mạnh là điều kiện cho quốc phòng mạnh. Xây dựng, phát triển kinh tế là tạo tiền đề vật chất quan trọng để củng cố quốc phòng, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Ngược lại, quốc phòng được bảo đảm sẽ tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước về mọi mặt. Do đó, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong kế hoạch phát triển kinh tế của cả nước và trên từng địa phương.

Tây Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về nhiều mặt. Quá trình thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên trong thời gian qua luôn bị chi phối và tác động bởi các yếu tố về dân tộc, dân cư, trình độ dân trí, sự phân hóa giàu nghèo, vấn đề tôn giáo và âm mưu, thủ đoạn chống phá nhiều mặt của các thế lực thù địch, phản động. Chính vì vậy, việc kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo và đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư xây dựng nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên.

Cuốn sách: Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên giai đoạn 1996 - 2010 của TS. Lê Nhị Hòa - giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng cũng như quá trình kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên trong thời gian gần đây.

Cuốn sách phân tích những vấn đề lý luận về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng; những quan điểm, chủ trương của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; vị trí chiến lược của Tây Nguyên, những nhân tố ảnh hưởng và quá trình thực hiện kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên thời kỳ 1996 - 2010. Thông qua đó, cuốn sách rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu về giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự ổn định chính trị - xã hội, về phát huy vai trò của các thành phần kinh tế, về xây dựng “thế trận lòng dân”… trong quá trình kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng ở Tây Nguyên nói riêng cũng như trong cả nước nói chung. Cuốn sách cũng cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng Tây Nguyên, đảm bảo cho Tây Nguyên ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.


1. Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn, Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga

2. Thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự - Câu hỏi thực tế và giải đáp, Tác giả: TS. Đỗ Cảnh Thìn

3. Lịch sử tư tưởng chính trị - xã hội Việt Nam thời kỳ Lê - Nguyễn, Tác giả: Lê Văn Quán

4. Kể chuyện Bác Hồ ở Tuyên Quang, Tác giả: Ngô Quân Lập - (Sưu tầm, biên soạn)

5. Bác Hồ ở Tân Trào, Tác giả: Ngô Quân Lập - (Sưu tầm, biên soạn)

6. Lịch sử đấu tranh cách mạng của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng Nhà tù Côn Đảo (1862 - 1975), Tác giả: Học viện CT-HCQGHCM- Viện Lịch sử Đảng

7. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể CT - XH và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

8. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở), Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

9. Chính sách xã hội đối với di dân nông thôn - thành thị ở Việt Nam hiện nay, Tác giả: GS.TS. Mai Ngọc Cường (Chủ biên)

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga,  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Bảo tàng Hồ Chí Minh

11. Pháp luật chống lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để hạn chế cạnh tranh về giá, Tác giả: ThS. Phạm Hoài Huấn - ThS. Nhữ Ngọc Tiến

12. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Tác giả: Quốc hội

13. Luật phòng, chống thiên tai, Tác giả: Quốc hội

14. Luật khoa học và công nghệ, Tác giả: Quốc hội

15. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối,  Tác giả: Quốc hội

16. Luật hoà giải ở cơ sở,  Tác giả: Quốc hội

17. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp,  Tác giả: Quốc hội

18. Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013,  Tác giả: Quốc hội

19. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú,  Tác giả: Quốc hội

20. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp,  Tác giả: Quốc hội

21. Luật phòng, chống khủng bố,  Tác giả: Quốc hội

22. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013,  Tác giả: Quốc hội

23. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013,  Tác giả: Quốc hội

24. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng,  Tác giả: Quốc hội

25. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013,  Tác giả: Quốc hội

26. Thu Dau Mot - Binh Duong: The land and the people, Tác giả: Quốc hội

27. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, Tác giả: Uỷ ban Biên giới quốc gia

28. Pháp luật đại cương (dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp) (xuất bản lần thứ mười hai), Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)


HOI---DAP-LUAT-CAO-TUOI

Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Vũ Tiến, TS. Đỗ Đức Hồng Hà, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Số trang: 116 trang

Giá tiền: 20.000đ

Luật người cao tuổi có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, thay thế Pháp lệnh người cao tuổi năm 2000. Luật này gồm 06 chương với 31 điều, quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi, thể hiện vị trí của người lớn tuổi trong gia đình và xã hội; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, để người cao tuổi có cuộc sống thanh nhàn và cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội; Luật cũng quy định về Hội người cao tuổi Việt Nam…

Nhằm giúp bạn đọc tiếp cận và nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật người cao tuổi hơn nữa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Hỏi - đáp Luật người cao tuổi. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở nội dung Luật người cao tuổi, Nghị dịnh hướng dẫn thi hành Luật và một số văn bản có liên quan.

Dưới dạng câu hỏi và trả lời, tác giả đã cố gắng chắt lọc những vấn đề cơ bản nhất, phổ biến nhất giúp bạn đọc dễ tiếp cận với những vấn đề liên quan đến người cao tuổi. Cuốn sách bao gồm 69 câu hỏi và trả lời, đó là những thông tin thiết thực, bổ ích, được giải đáp một cách ngắn gọn, súc tích.

Cuốn sách là nguồn tư liệu tham khảo cho bạn đọc, học sinh, sinh viên trong việc kiện toàn, bổ sung kiến thức luật, từ đó giúp họ có thể điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với thiết chế pháp luật ở nước ta.


hoi-dap-pl-ve-bao-ve-quyen

Tác giả: ThS. Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang, Nguyễn Mai Trang

Số trang: 172 trang

Giá tiền: 32.000đ

Ở Việt Nam, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng đã trở nên hết sức bức xúc trong nhiều năm qua với những con số đáng báo động về tình trạng người tiêu dùng bị vi phạm quyền lợi. Điều này đòi hỏi người dân, toàn xã hội và đặc biệt là Nhà nước cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao hiệu quả của công tác bảo vệ người tiêu dùng. Một trong những biện pháp cần được tiến hành là hoàn thiện công cụ pháp lý cho hoạt động bảo vệ người tiêu dùng.

Với mục tiêu thống nhất hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực này, trong năm 2010, Quốc hội đã thông qua Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là đạo luật có nhiều tiến bộ so với Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999 và nhằm mục đích góp phần thúc đẩy tốt hơn công tác bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các quy định pháp luật chuyên ngành về bảo vệ người tiêu dùng của Việt Nam hiện nay cũng khá đa đạng và liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Để giúp đông đảo bạn đọc nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã phối hợp với nhóm tác giả công tác tại Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp, xuất bản cuốn Hỏi – đáp pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cuốn sách được xây dựng gồm hai phần:

Phần I: Bao gồm 80 câu hỏi và trả lời, cung cấp thông tin, giải thích các quy định liên quan đến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam.

Phần II: Tài liệu tham khảo (gồm Hướng dẫn của Liên hợp quốc về bảo vệ người tiêu dùng và Danh mục một số văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam).


 1

Điều lệ Hội Xã hội học Việt Nam

2

Sổ tay làm theo gương Bác

3

Đánh giá chính sách về bình đẳng giới dựa trên bằng chứng

4

Luật hình sự Việt Nam - Quyển 1 (Phần chung)

5

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Đoài

6

Phản biện xã hội trong hoạt động lập pháp, hoạt động quyết định...

7

Lịch Blốc trung màu 2014

8

Lịch Blốc siêu đại 2014

9

Lịch sử ngành giáo dục và đào tạo huyện Phụng Hiệp

10

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

11

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị (Tài liệu học tập)

12

Luật hoà giải ở cơ sở

13

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

14

Bộ luật lao động

15

Phong cách Bác Hồ đến cơ sở

16

Hỏi - đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, ...

17

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin

18

Luật bảo hiểm xã hội

19

Luật tố tụng hành chính

20

Di dân quốc tế - Bản chất, xu hướng vận động và định hướng...

21

Tư tưởng của C. Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về công tác tổ chức...

22

Sức cảm hoá Hồ Chí Minh

23

Đại cương về phân tích chính sách công

24

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

25

Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Sở

26

Đạo đức nghề báo - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

27

Giáo trình quản lý nhà nước về lâm nghiệp

28

Hỏi - đáp môn học quản lý nhà nước về lâm nghiệp

29

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn chủ yếu... đổi mới ở Việt Nam và Lào (Tiếng Lào)

30

Chùa Pháp Hoa với phong trào phật giáo yêu nước Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh...

31

Lịch sử Đảng bộ xã Cam Chính (1930-2010)

32

Luật tố cáo năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

33

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới thủ tục tố tụng hình sự...


giao-trinh-dai-cuong

Tác giả: GS, TS. Đỗ Huy - PGS, TS. Vũ Trọng Dung (Đồng chủ biên)

Số trang: 436 trang

Giá: 69.000 đ

Để giúp bạn đọc, nhất là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học sinh, sinh viên có tài liệu nghiên cứu, học tập, hiểu thêm về các giá trị lịch sử của các tư tưởng mỹ học, đặc biệt là các tư tưởng mỹ học của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và mỹ học đương đại ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình Đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học do GS, TS. Đỗ Huy - PGS, TS. Vũ Trọng Dung - những người đã nghiên cứu và giảng dạy mỹ học lâu năm đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử mỹ học trước C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh, giúp các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, sinh viên, đặc biệt là học viên trong hệ thống trường Đảng vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo và quản lý văn học, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách gồm 7 chương.

Chương I: Đại cương về lịch sử hình thành và phát triển của mỹ học;

Chương II: Đại cương về khuynh hướng duy vật trong sự phát triển của lịch sử mỹ học phương Tây;

Chương III: Đại cương về khuynh hướng duy tâm khách quan trong lịch sử mỹ học phương Tây từ Platôn đến Hêghen;

Chương IV: Đại cương về mỹ học duy tâm chủ quan của Cantơ và một vài nét về mỹ học phương Tây sau Cantơ;

Chương V: Đại cương về mỹ học duy vật biện chứng của C.Mác, Ph.Ăngghen;

Chương VI: Đại cương về các tư tưởng mỹ học cơ bản của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh;

Chương VII: Mỹ học Mácxit Việt Nam đương đại.

Đây là một công trình nghiên cứu tâm huyết của các tác giả, cuốn sách vừa có tính chất giáo khoa cho học viên, vừa có ý nghĩa lý luận, cập nhật, cung cấp kiến thức cơ bản về lịch sử mỹ học, định hướng trong việc giáo dục thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên trong bối cảnh hội nhập quốc tê hiện nay.


chuthuyetcachmang

Tác giả: GS. NGND. Nguyễn Đức Bình

Số trang: 664 trang

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh hơn 80 năm qua, và mãi mãi từ nay về sau. Nội dung cốt lõi của chủ thuyết và đường hướng thực hiện chủ thuyết vừa được Đại hội Đảng lần thứ XI quán triệt, bổ sung và phát triển cương lĩnh chính trị mới, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Báo cáo chính trị của Đại hội.

Nhằm giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, bạn đọc tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam của GS. NGND. Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách Khối Tư tưởng - Văn hóa và Khối Khoa giáo, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Với nội dung chủ đạo của cuốn sách, tác giả đề cập từ những cơ sở lý luận, kinh nghiệm lịch sử và thực tiễn đất nước ta; từ những căn cứ khoa học về thời đại và lịch sử thế giới; từ những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, những bài học thắng lợi và thất bại tạm thời ở một bộ phận quan trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Như vậy, tác phẩm có thể giúp ích cho việc nghiên cứu Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam trên một tầm rộng lớn.

Xuất phát từ tư tưởng cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, được bổ sung, phát triển tại Đại hội Đảng lần thứ XI năm 2011, tác phẩm phân tích lý luận về thời đại ngày nay; những mâu thuẫn cơ bản ngày càng mở rộng và sâu sắc của chủ nghĩa tư bản; tính hai mặt của toàn cầu hóa khi chủ nghĩa tư bản đóng vai trò chủ đạo; phân tích, triển vọng phát triển thế giới theo quy luật lịch sử tiến lên chủ nghĩa xã hội không gì cưỡng nổi. Đánh giá về thế giới đương đại và về tương lai của chủ nghĩa xã hội được tác phẩm đề cập sâu sắc với phương pháp luận duy vật lịch sử.

Tất cả những điều trên được phân tích dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng vững chắc của Đảng ta, của Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Một đặc điểm của tác phẩm là có tính chiến đấu chống các quan điểm sai trái, thù địch, phê phán nguy cơ thoái hóa, biến chất trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa"" và tác động nguy hại của "diễn biến hòa bình" từ bên ngoài. Tác phẩm đặc biệt nhấn mạnh vấn đề xây dựng Đảng, bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống khuynh hướng giáo điều, "tả" khuynh, bảo thủ, đồng thời chống chủ nghĩa xét lại; ra sức xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác lý luận với phương châm gắn chặt lý luận với thực tiễn, khoa học với chính trị.

Với những nội dung cơ bản chủ đạo nêu trên, tác phẩm Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam có thể giúp bạn đọc, các nhà hoạch định đường lối, chính sách và giới nghiên cứu tham khào, đi vào suy nghĩ, trao đổi, thảo luận sâu các vấn đề được tác giả nêu lên.


Chinh sach cua Dang Nha nuoc ve cham soc nguoi cao tuoi

Tác giả: Hà Văn Thuật

Số trang: 252

Người cao tuổi Việt Nam là những người lao động cần cù, sáng tạo, những người đã từng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những cống hiến to lớn của lớp người cao tuổi Việt Nam đã tạo nên bề dày truyền thống vẻ vang gắn liền với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cao tuổi đã góp sức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Nay tuy tuổi đã cao, nhiều người vẫn tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của người cao tuổi đối với đất nước; đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực đối với người cao tuổi và Hội Người cao tuổi Việt Nam. Đảng ta khẳng định: xây dựng chính sách chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến người cao tuổi về y tế, hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin, phát huy khả năng tham gia đời sống chính trị của đất nước và các hoạt động xã hội, nêu gương tốt về giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với nước. Xây dựng chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, phát huy vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Nhằm giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan thuộc tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam và bạn đọc tìm hiểu những nội dung trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách: Chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi (Hỏi và đáp) của tác giả Hà Văn Thuật. Cuốn sách gồm 37 mục hỏi đáp liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l