Trang chủ Văn hóa, xã hội

Văn hóa, xã hội

Làng xã Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội

Cuốn sách gồm có 3 phần. Phần I: Kết cấu kinh tế; Phần II: Kết cấu xã hội; Phần III: Kết cấu văn hóa. Đây là những suy nghĩ của tác giả qua gần hai chục năm, nhiều ý kiến đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong hai thập kỷ 1980 và 1990.

Sách gồm 280 trang, giá 49.000đ.

Đọc thêm...

 

Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống - Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

         Nội dung cuốn sách gồm bốn chương. Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương II: Thực trạng công tác tổ chức, giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay qua phân tích số liệu điều tra xã hội học. Chương III: Cơ sở lý luận của việc xây dựng phương pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Chương IV: Các hình thức, biện pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

Đọc thêm...

 

Doanh nghiệp, doanh nhân và văn hoá

     Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu sâu sắc và có cái nhìn đúng đắn về tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp và văn hoá doanh nhân, cùng những câu chuyện về bước đường đi tới thành công của một số doanh nghiệp và doanh nhân thành đạt, nổi tiếng thế giới.

      Sách gồm 183 trang, giá 28.000đ.

Đọc thêm...

 

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá

     Cuốn sách là kết quả của đề tài khoa học cấp Bộ B.06-16 của Viện Khoa học và Phát triển thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Nội dung của cuốn sách tập trung nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc, chức năng, vai trò, bản chất của văn hoá...

      Sách gồm 312 trang, giá 36.000đ.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 78 trong tổng số 82