Trang chủ Pháp luật

Pháp luật

Luật kế toán (hiện hành)

luat ke toan 184Tác giả: Quốc hội

Số trang: 84 trang

Giá tiền: 18.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

... Luật gồm 6 Chương và 74 Điều, quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh...

Đọc thêm...

 

Luật Trợ giúp pháp lý (hiện hành)

luat tro giup 184Tác giả: Quốc hội

Số trang: 52 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

... Luật gồm 8 Chương và 48 Điều, quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý...

Đọc thêm...

 

Luật luật sư (Hiện hành) (Luật năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015)

luat luat su 174Tác giả: Quốc hội

Số trang: 96 trang

Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Nội dung cuốn sách là văn bản Luật được hợp nhất từ văn bản Luật luật sư (năm 2006), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư (năm 2012)...

Đọc thêm...

 

Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)

luat cong an 174Tác giả: Quốc hội

Số trang: 56 trang

Giá tiền: 14.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

... Luật gồm 7 chương, 45 điều (tăng 2 điều so với Luật 2005), quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 8 trong tổng số 227